W poniedziałek rozpoczyna się druga wymiana młodzieży organizowana przez kluby astronomiczne: Tutulum z Turcji i Almukantarat z Polski. Jej tematem będzie wymiana doświadczeń w amatorskich obserwacjach astronomicznych. W trakcie wymiany, 11 sierpnia, w Wieluniu otwarta zostanie wystawa zdjęć związanych z astronomią, w tym fotografie z tegorocznego całkowitego zaćmienia Słońca, oraz z działalności klubów. Wieczorem zapraszamy do tego miasta na specjalny pokaz astronomiczny!

Wymiana młodzieży pod hasłem „Pod wspólnym dachem nieba” jest kontynuacją projektu „Eclipse Hunters”, w ramach którego uczestnicy z Almukantaratu i Tutulum spotkali się w Side w Turcji, by wspólnie obserwować całkowite zaćmienie Słońca. Tym razem, po 20 osób z obu klubów spędzą 10 dni w Załęczu Wielkim koło Wielunia aby wymienić się doświadczeniami w amatorskich obserwacjach nieba. Zaplanowane są warsztaty z astrofotografii, obserwacji kamerkami internetowymi, obserwacji meteorów i radioastronomii.

Wymiana będzie też okazją do pokazania naszego kraju gościom z Turcji, dla których w większości będzie to pierwsza wizyta w tej części Europy. W trakcie pobytu, młodzież zwiedzi Warszawę i Kraków, odwiedzi też Planetarium Śląskie w Chorzowie (w Turcji nie ma dostępu do planetariów!). Przewidziana jest również wycieczka-niespodzianka do jednej z polskich atrakcji na skalę światową.

Szczególnym dniem będzie 11 sierpnia: odbędzie się wtedy przygotowany przez uczestników Piknik Astronomiczny w Wieluniu. O godzinie 11 w budynku Urzędu Miasta (w parku) otwarta zostanie wystawa fotografii: zdjęcia obiektów astronomicznych wykonane kamerkami internetowymi, całkowitego zaćmienia Słońca oraz prezentujące pracę obu klubów.

Z kolei o 21 pod wieluńskimi murami obronnymi (od ul. Podwale) odbędzie się specjalny pokaz astronomiczny. Zapraszamy wszystkich do Wielunia 11 sierpnia!

Nad projektem „Pod wspólnym dachem nieba” patronat objął Burmistrz Wielunia oraz media: Polski Portal Edukacyjny Interklasa, Radio Ziemi Wieluńskiej oraz AstroNET – Polski Portal Astronomiczny. Projekt uzyskał poparcie Ambasadora Republiki Tureckiej w Polsce oraz dofinansowanie z europejskiego Programu Młodzież.

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Młodzież.

Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Autor

Wojciech Rutkowski