Jak co roku Pracownia Komet i Meteorów zorganizowała Seminarium. Było to już XXVII z kolei spotkanie tego typu. Tym razem odbyło się w dniach 25-27.02.2011, w Wyszkowie oddalonym około 40 km na północny wschód od Warszawy.

Artykuł przygotował Mikołaj Krużyński

Pracownia Komet i Meteorów powstała w 1987 roku. Zrzesza kilkudziesięciu miłośników obserwacji i badań meteorów. Wśród członków są zarówno amatorzy jak i zawodowi astronomowie.

Najwięcej referatów wygłosił prezes PKiM – Przemysław Żołądek. Poruszył tematy takie jak: spadek meteorytu “Koszyce”, bolid “Ciechanów”, przepis na fotograficzną stację bolidową, ale najwięcej uwagi poświęcił pierwszemu widmu bolidu w historii PKiM. Widmo zostało wykonane w sierpniu zeszłego roku przy pomocy stacji obserwacyjnej, która została zmontowana przez członków PKiM.

Inni uczestnicy również wygłosili kilka ciekawych referatów. Michał Kusiak opowiadał o kometach muskających Słońce (projekt Sungrazing Comets) oraz kometach z grupy Kreutza, natomiast Mariusz Wiśniewski przedstawił plan obserwacji Drakonidów 2011. Zostały również podsumowane efekty obserwacji meteorów w roku 2010 przy wykorzystaniu różnych technik: fotograficznych, wideo i radiowych.

Poza częścią naukową w planie seminarium było również zebranie walnego zgromadzenia PKiM i wybór nowych władz. W wyniku głosowania został wyłoniony zarząd PKiM w składzie: Przemysław Żołądek – prezes, Mariusz Wiśniewski – skarbnik i Magdalena Sieniawska – sekretarz.

Klub astronomiczny “Almukantarat” na Seminarium był reprezentowany przez Dorotę Gregorowicz i Mikołaja Krużyńskiego.

Autor

Avatar photo
Redakcja AstroNETu