Ogłoszono wyniki naboru na międzynarodowy obóz astronomiczny dla młodzieży ESO Astronomy Camp 2013 we Włoszech. Polscy uczniowie wykazali niesamowicie duże zainteresowanie – z naszego kraju napłynęło aż 20 procent wszystkich zgłoszeń na obóz. Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) zdecydowało się przyznać Polsce pięć miejsc na obozie i ufundować dodatkowe stypendium dla ucznia z naszego kraju. Stypendia przyznały też Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Obóz astronomiczny dla młodzieży jest nową inicjatywą Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), jednej z głównych na świecie organizacji naukowych zajmujących się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi. ESO Astronomy Camp 2013 odbędzie się po koniec grudnia 2013 r.

W obozie wezmą udział uczniowie z krajów członkowskich ESO i wybranej grupy innych krajów europejskich. Polska stara się o członkostwo w Europejskim Obserwatorium Południowym, dzięki czemu chęć udziału w obozie mogła zgłaszać także polska młodzież. Obóz przeznaczony jest dla uczniów w wieku 16-18 lat (roczniki 1995, 1996 i 1997) interesujących się astronomią i kosmosem. Odbędzie się w Obserwatorium Astronomicznym Aosta Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech w okresie od 26 do 31 grudnia 2013 r.

Łącznie na obóz napłynęło 170 zgłoszeń z różnych krajów, w tym 34 z Polski, co stanowi 20 procent wszystkich chętnych. Zaplanowana liczba miejsc na obozie to 50, z czego dla naszego kraju przeznaczono ostatecznie pięć miejsc.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne ufundowało jedno stypendium pokrywające koszty udziału w obozie. W ramach ogólnopolskiego konkursu, który trwał od 24 maja do 15 października 2013 r., wyłoniono laureata stypendium. Pierwsze miejsce zajęła Kamila Ulatowska z Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu.

Duża liczba zgłoszeń z Polski oraz ich wysoki poziom spowodowały, że ESO zdecydowało się ufundować specjalne, dodatkowe stypendium dla polskiego ucznia. Jego laureatem został Maciej Garbacz z Publicznego Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

Trzecie z polskich stypendium ufundował Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Dzięki temu na obóz pojedzie zdobywczyni trzeciego miejsca w konkursie: Katarzyna Budzik z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Na obóz pojadą też Gabriela Berecka, ucząca się w I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie oraz Karol Łoziński z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

To nie pierwsza sytuacja, gdy w międzynarodowym konkursie związanym z astronomią liczba zgłoszeń od polskich uczniów jest w ścisłej czołówce światowej. Nasza młodzież aktywnie i licznie uczestniczy w projektach takich jak Galaktyczne Zoo, poszukiwania planetoid, czy obserwacje Globe at Night. Warto przypomnieć też o znaczących sukcesach polskich uczniów na międzynarodowej olimpiadzie astronomicznej powiedziała dr Agnieszka Kryszczyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Liczba zgłoszeń z Polski w stosunku do zgłoszeń z innych krajów robi wrażenie. Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę w propagowaniu obozu dla młodzieży Polskiemu Towarzystwu Astronomicznego, czasopismu Urania, jak i innym polskim partnerom. Gratulujemy wszystkim pięciu laureatom, przyznanie miejsca na obozie ESO to duże wyróżnienie dla ucznia. podkreślił Krzysztof Czart, koordynator ESO ds. popularyzacji nauki w naszym kraju.

Wszystkim uczniom, którzy nadesłali zgłoszenia na obóz, PTA oraz ESO gratulują pasji do astronomii i zachęcają do startu w przyszłych edycjach obozu oraz w innych konkursach związanych z astronomią.

Autor

Krzysztof Czart