Międzynarodowa Unia Astronomiczna obchodzi w tym roku swoją 100. rocznicę i z tej okazji ogłoszony został ogólnoświatowy konkurs IAU100 NameExoWorlds, w ramach którego każde państwo może nadać nazwę jednej egzoplanecie i jej gwieździe macierzystej. Układ obiektów dla każdego kraju został wyznaczony przez Komitet Sterujący konkursu, który uwzględniał zarówno związek tych dwóch ciał niebieskich z danym państwem, jak i widoczność wybranej gwiazdy z całego jego terytorium.

Polska otrzymała układ BD+14 4559, którego planeta została odkryta w ramach toruńsko-pensylwańskiego programu poszukiwania planet pozasłonecznych przez zespół naukowców z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. Andrzeja Niedzielskiego. Wśród odkrywców znajdują się również Grzegorz Nowak, Monika Adamów oraz Aleksander Wolszczan. Gwiazda wchodząca w skład układu jest nieco mniej masywna oraz chłodniejsza niż Słońce. Na nocnym niebie dostrzec ją można w konstelacji Pegaza nawet przez lornetkę, gdyż jej jasność obserwowalna wynosi 9,7 magnitudo. Krążąca wokół niej planeta BD+14 4559 b znajduje się na wydłużonej, eliptycznej orbicie o mimośrodzie 0,3 i stale przebywa w ekosferze swojej gwiazdy macierzystej, co oznacza, że w jej zewnętrznych warstwach może istnieć woda w stanie ciekłym. Jest ona gazowym olbrzymem, pod względem rozmiarów oraz masy podobnym do Jowisza. Cały układ BD+14 4559 oddalony jest od Układu Słonecznego o 160 lat świetlnych.

IAU100 / PTA

Przebieg konkursu

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Polski oraz jej obywatele przebywający za granicą. Przyjmowane są zarówno zgłoszenia osób indywidualnych, jak i te nadsyłane przez różnego rodzaju organizacje, szkoły, instytucje bądź firmy. Każde zgłoszenie powinno zawierać propozycje dwóch nazw – dla gwiazdy oraz jej planety. Nazwy te powinny być ze sobą związane tematycznie, a także nawiązywać do historycznego, kulturalnego lub geograficznego aspektu naszego kraju. Oficjalny formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie konkursu https://www.iau100.pl/planety/, a termin nadsyłania pomysłów mija 31. lipca.

Po zakończeniu pierwszego etapu konkursu komitet wybierze nazwy, które od września do końca października wezmą udział w drugim etapie i zostaną poddane internetowemu głosowaniu. Oficjalne wyniki ogłoszone zostaną przez Międzynarodową Unię Astronomiczną w grudniu.

Cel konkursu

Organizując ten konkurs Międzynarodowa Unia Astronomiczna pragnie zwrócić uwagę na to, że jako mieszkańcy Ziemi wszyscy żyjemy pod wspólnym niebem. Konkurs o zasięgu globalnym jest również doskonałym sposobem na wzbudzenie wśród ludzi zainteresowania astronomią oraz zwiększenie świadomości na temat problemów, które mogą nas spotkać w przyszłości na skutek rozwoju technologii i nauki, takich jak loty międzygwiezdne lub nawet hipotetyczna konfrontacja z obcą cywilizacją.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Laura Meissner