W czerwcu Jowisz będzie znajdować się wieczorem po północno-zachodniej stronie nieba w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Powoli warunki jego obserwacji pogarszają się i pod koniec miesiąca będzie już praktycznie nieobserwowalny. Ponownie Jowisza będzie można obserwować dopiero w sierpniu nad ranem. Warto więc rzucić na niego okiem, póki jest jeszcze łatwo dostępny, zwłaszcza że 3 czerwca wieczorem Wenus zbliży się do Jowisza na odległość 2 stopni! Warto też się przyjrzeć galileuszowym księżycom…

Planety w czerwcu 2002

Ilustracja przedstawia położenie Jowisza, Saturna, Marsa, Wenus, Merkurego i Słońca w dniach: 1 czerwca, 15 czerwca, 31 czerwca. Wygląd nieba odpowiada dniu 1 czerwca 2002, godz. 22:00 naszego czasu.

MerkurySaturn znajdują się już w pobliżu Słońca i są niewidoczne. Wysokość Marsa i Jowisza szybko się zmniejsza, toteż obydwie planety pod koniec miesiąca są już w zasadzie niewidoczne. Warto wykorzystać ostatnie chwile na podziwianie pozostałości wielkiego zgrupowania planet.

Animacja ruchu księżyców Galileusza

720-klatkowa animacja ruchu galileuszowych księżyców Jowisza w czerwcu 2002. Naturalnie ruch Io, Europy, Ganimedesa i Kallisto (wymienione od najbliżej położonego) jest znacznie przyspieszony 🙂

Przy okazji obserwacji Jowisza można prześledzić też zjawiska w układzie galileuszowych księżyców. Do obserwacji ruchów tychże księżyców wystarczy już lornetka lub luneta widokowa. Analiza ruchów tych obiektów umożliwia łatwe zaznajomienie się z mechaniką nieba (stanowią one przecież wraz ze swą macierzystą planetą jakby miniaturę Układu Słonecznego). W każdym razie, kiedy rozpoczniecie obserwować Jowiszowe satelity, to wiedzcie, że tym samym zyskaliście czterech nowych przyjaciół na całe życie!

Księżyce Galileusza w czerwcu 2002

Schemat konfiguracji galileuszowych księżyców w czerwcu 2002 (obserwowanych przez lunetę nieodwracającą obraz).

Za artykuł, schemat, mapkę oraz animację serdecznie dziękujemy Andrzejowi Karoniowi.

Autor

Marcin Marszałek