31 sierpnia o 4:31 Księżyc znajdzie się w ostatniej kwadrze. Będzie to drugie takie zjawisko w sierpniu bieżącego roku (poprzednia ostatnia kwadra nastąpiła 1 sierpnia o godzinie 12:22).

Księżyc świecić będzie w gwiazdozbiorze Byka, w pobliżu gromady Hiady. Wzejdzie poprzedniego dnia (30 sierpnia) o godzinie 22:56 i świecić będzie aż do wschodu Słońca (o 5:53).

Jednak oświetlona w połowie tarcza naszego naturalnego satelity widoczna będzie również w dzień! Warto poszukać go wysoko ponad południowym horyzontem około godziny 6:30.

Zachód Księżyca w ostatnim dniu sierpnia nastąpi o godzinie 14:55. Pierwsze noce września będą coraz ciemniejsze, gdyż Nowa teoria opisująca przyczynę zmian kwadr Księżyca„>”chudnący Księżyc” wschodzić będzie Znów Nów„>coraz później.

Autor

Michał Matraszek