2 października w opozycji znajdzie się planetoida Melpomene. Jej jasność, około 7,8 wielkości gwiazdowej umożliwia znalezienie jej za pomocą lornetki. Odległość Ziemia-Melpomene wynosić będzie 0,815 jednostki astronomicznej. Orientacje na niebie ułatwi załączona mapka fragmentu gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba. Obserwacje należy przeprowadzać krótko przed północą, gdyż krótko po niej wschodzi Księżyc.

Melpomene została odkryta w 1852 roku przez J.R.Hinda.

Planetoida obiega Słońce raz na 3,48 roku. Jej odległość od Słońca zmienia się od 1,80 do 2,79 jednostki astronomicznej. Orbita ma mimośród 0,217 i jest nachylona pod kątem 10,127 stopnia do ekliptyki. Średnica planetoidy wynosi około 148 kilometrów.

Autor

Michał Matraszek