5 stycznia około godziny 2:00 Ziemia osiągnie peryhelium swojej orbity. Od Słońca dzieli nas obecnie dystans 147 milionów 98 tysięcy kilometrów.

Poruszając się po orbicie eliptycznej (o mimośrodzie około 0,0167), każdego roku na początku stycznia Ziemia osiąga punkt orbity położony najbliżej Gwiazdy Dziennej.

Odległość Słońce-Ziemia osiąga maksimum (aphelium) wynoszące 152 milionów 98 tysięcy kilometrów na początku lipca. W tym roku stanie się to 4 lipca około 17:00.

Tak niewielkie zmiany odległości praktycznie nie wpływają na ilość ciepła docierającego do powierzchni naszej planety i na temperaturę na niej panującą. Kilka dni temu na półkuli północnej rozpoczęła się zima, a na południowej – lato. Za pół roku stanie się odwrotnie.

Prezentowane wyżej zdjęcie to porównanie kątowych rozmiarów Słońca oglądanego z Ziemi w peryhelium i aphelium.

Ze zmianami odległości Ziemi od Słońca związana jest zmiana prędkości orbitalnej naszej planety. Z zasady zachowania momentu pędu (czyli II prawa Keplera) wynika, że na początku stycznia jest ona największa i wynosi 30,39 km/s. Do początku lipca, wraz z całą planetą, zwolnimy do około 29,29 km/s.

Autor

Michał Matraszek