Badania w zakresie fal radiowych są prowadzone w astronomii na szeroką skalę i mają w tej dziedzinie liczne zastosowania. Również sonda Cassini wielokrotnie podczas swojej misji prowadziła obserwacje w tym zakresie. Do tej pory jednak takie badania oparte były w całości na sieci anten zarządzanych przez NASA (DSN – Deep Space Network). Teraz, w ostatnich etapach misji Cassiniego, w celu utrzymania nieprzerwanej łączności z sondą wykorzystywane są również anteny należące do ESA (DSA – Deep Space Antennas).

Jedna z anten należących do DSA, znajdująca się w Australii

W ten sposób badane jest między innymi pole grawitacyjne Saturna. Wykorzystuje się do tego efekt Dopplera – zmiany długości fali w sygnale wysyłanym przez sondę pozwalają wykryć nawet niewielkie odchylenia orbity Cassiniego. Dzięki temu możliwa jest analiza siły grawitacji powodującej te „szarpnięcia”.

Za pomocą fal radiowych naukowcy mogą się również dowiedzieć więcej o strukturze pierścieni. W tym celu wykorzystywane jest zjawisko okultacji. Zachodzi ono wtedy, gdy sygnał transmitowany przez sondę przechodzi przez pierścienie, co powoduje zakłócenia. Analiza tych zmian w sygnale jest podstawą do określenia właściwości cząsteczek pierścieni oraz ich struktury.

Autor

Avatar photo
Katarzyna Mikulska

Od 2013 roku związana z Klubem Astronomicznym Almukantarat