Chińska Misja Chang’e 5 powiodła się. Jej zadaniem było wylądowanie na Księżycu i pobranie próbek. Wstępna analiza spektralna pobranych próbek wykazała obecność wody, co potwierdzono po badaniach na Ziemi.

Misja Chang’e 5 wylądowała na Księżycu w grudniu 2020. Miejscem lądowania był Oceanus Procellarum (Ocean Burz), z którego łazik pobrał próbki i odwierty. Są to najmłodsze próbki księżycowe, jakie kiedykolwiek były badane. Próbki pobrane w grudniu 2020 dotarły na Ziemię w tym samym miesiącu.

Chiński lądownik księżycowy Chang’e 5 wykorzystujący robotyczne ramię do zbierania próbek w Mons Rumker na księżycowym Oceanus Procellarum 1 grudnia 2020 r.

Jak podkreślił w wywiadzie Li Chunlai, planetolog z National Astronomical Observatories Chińskiej Akademii Nauk, po raz pierwszy wyniki analizy laboratoryjnej przywiezionych na Ziemię próbek księżycowych i dane spektralne z badań prowadzonych bezpośrednio na powierzchni Księżyca zostały łącznie wykorzystane do zbadania obecności, formy i ilości wody na Księżycu.

Wyniki wskazują, że z pewnością na powierzchni Księżyca nie występują zbiorniki wodne. Natomiast mówią one nam, że w każdym kilogramie skał i gleby na powierzchni Księżyca jest około 30 miligramów OH, a jeśli jest grupa hydroksylowa, to powinna być też woda.

Mons Rümker, miejsce lądowania Chang’e 5 na Księżycu, widziany ze statku Apollo 15.

Naukowcy ocenili, że woda ta pochodzi głównie z Księżyca i jest zawarta w minerale zwanym apatytem. Jest to zaskoczeniem, ponieważ spodziewano się, że więcej hydroksylu będzie pochodziło z wiatrów słonecznych. Wiatry słoneczne są stałym strumieniem naładowanych cząstek spływających ze Słońca przez Układ Słoneczny, który zmienia cząsteczki powierzchni Księżyca, wybijając atomy tlenu, które łączą się z wodorem, tworząc grupy hydroksylowe.

„Wyniki dokładnie odpowiadają na pytanie o charakterystykę rozmieszczenia i źródła wody w strefie lądowania Chang’e 5 oraz dostarczają rzetelnych informacji do interpretacji i szacowania sygnałów wody w danych z badań teledetekcyjnych” powiedział Li Chunlai. Zapowiedział także, że przyszłe misje Chang’e również będą się koncentrować na tematyce wody, a zwłaszcza na potencjalnym lodzie na biegunach Księżyca.

Autor

Sebastian Syty