Ostatnie dane przesłane z przyrządu ASPERA-3 zamontowanego na sondzie Mars Express, potwierdzają, że w marsjańskiej atmosferze zachodzi bardzo efektywny proces, którym możemy tłumaczyć straty wody.

Jak obecnie wiadomo woda na Czerwonej Planecie występowała już w stanie ciekłym. Profesor Rickard Lundin lider grupy ASPERA-3 opisuje odkrycia w najnowszym numerze Science.

Mars jest bombardowany strumieniem cząstek pochodzących ze Słońca, nazywanych zwyczajniej wiatrem słonecznym. Składa się on z elektronów i cząsteczek alfa. Wiatr słoneczny powoduje „wywianie” dużej ilości wody z planety.

Dowody geologiczne zostały niedawno potwierdzone przez zdjęcia zrobione za pomocą High Resolution Camera (HRSC) zamontowaną na pokładzie sondy Mars Express. Zawierają one dowody istnienia kanałów wodnych i oceanu na północnej półkuli Marsa.

Obecnie woda także znajduje się na Czerwonej Planecie, ale jest jej mniej niż w przeszłości. Obserwacje przeprowadzone na początku tego roku za pomocą przyrządu OMEGA znajdującego się na Mars Express pokazują, że na planecie znajdują się duże pola trwałego lodu wodnego rozciągające się od bieguna południowego.

Przyrząd ASPERA-3 znajdujący się na pokładzie Mars Express pozwala pomóc odpowiedzieć na pytanie jak wiatr słoneczny w kontakcie z wyższymi warstwami atmosfery planety jest powiązany z ubytkiem wody. Ten zmierzony proces nazywany jest „zamiataniem wiatru słonecznego”, albo „niewidzialną” ucieczką gazu.

Używając plazmowych spektometrów i specjalnego aparatu do obserwacji energetycznie neutralnych atomów ASPERA-3 globalnie i jednocześnie zmierzyła wiatr słoneczny wokół planety oraz „wiatr planetarnego”, który składa się z cząstek odbitych od marsjańskiej atmosfery i jonosfery.

ASPERA-3 ustaliła, że wiatr słoneczny przechodzi przez jonosferę i wnika bardzo głęboko w atmosferę prawie na wysokość 270 kilometrów. Wygląda to na powód przyśpieszającego procesu straty atmosfery przez Marsa.

Autor

Wojciech Lizakowski

Komentarze

  1. Krzysztof.Lewandowski Mars Society Polska    

    porownaj te dane z roku 2001r — patrz http://www.marssociety.pl/atmosfera_marsa.html

    prosze o komentarz

    Krzysztof Lewandowski

Komentarze są zablokowane.