Najnowsze dane z sondy Cassini pokazują, że jeden z księżyców Saturna – Enceladus jest bardziej aktywny niż wcześniej sądzono. Aktualne zdjęcia dostarczają informacji o zmianach na południowym biegunie tego księżyca. Obszar ten charakteryzują strumienie pary wodnej i lodowe cząstki wyrzucane ze szczelin na powierzchni. Zjawisko to jest dowodem na istnienie procesów tektonicznych, podobnych do tych na Ziemi.

Naukowcy nie poznali jeszcze mechanizmu geologicznego, który jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się materiału lodowego na powierzchni Enceladusa. Wiadomo jednak, że proces ten jest asymetryczny (materiał rozprowadza się w jednym kierunku). Oprócz tego zauważono rzeźby terenu, które przypominają wypiętrzające się góry na Ziemi. Sugeruje to że w cały proces jest zaangażowane ciepło i zjawisko konwekcji pod powierzchnią księżyca. Charakterystyczne zagłębienia na powierzchni Enceladusa przypominają rów oceaniczny na Ziemi.

Materiał wyrzucany przez szczeliny na Enceladusie modyfikuje układ pierścienia Saturna. Zjonizowany gaz z odparowanej wody wypełnia magnetosferę planety macierzystej. W materiale wyrzucanym z terenów bieguna południowego wykryto również obecność związków organicznych i nadwyżki podpowierzchniowego ciepła.

Autor

Andrzej Żukowski