Panoramiczna kamera marsjańskiego łazika Opportunity zarejestrowała na horyzoncie długoterminowy cel – krater Endeavour o średnicy 22 km. Obecnie wzniesienie terenu oddalone jest od urządzenia na odległość około 12 km. Podróż robota do krawędzi krateru trwa już 6 ziemskich miesięcy.

Opportunity przejechał już 3,2 km od miejsca gdzie wyjechał z krateru Victoria w sierpniu 2008 roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to podróż potrwa jeszcze ponad rok marsjański. Rok marsjański trwa około 23 miesiące ziemskie. W kilku następnych dniach naukowcy planują użyć narzędzi znajdujących się na ramieniu Opportunity do zbadania marsjańskiej ziemi i skały podłoża, która znajduje się na szlaku do krateru Endeavour. Przerwa w trakcie której użyte będą instrumenty badawcze z ramienia, zadziała dobroczynnie na przednim kole łazika. Tarcie na prawym kole w trakcie jazdy wytworzyło ładunek elektrostatyczny, który zneutralizuje się samoczynnie w czasie postoju. Oprócz tego, 7 marca, łazik nie wykonał korekcyjnego manewru wstecznego, na skutek nieprzewidzianej interakcji komend i instrukcji testowych systemu odpowiedzialnego za sterowanie jazdą. Ekipa naukowców musi przeanalizować interakcje komend zanim zostanie włączone sterowanie autonomiczne robota.

W międzyczasie, 10 marca, badacze postanowili zmienić trasę łazika Spirit. Po kilku próbach przejazdu wzniesienia na szlaku okrążającym północno-wschodni kąt płaskowyżu „Home Plate”, ekipa uznała ten szlak za nieprzejezdny. Nowa trasa, która prowadzi do ustalonych celów naukowych, okrąża zachodnią stronę plateau.

Autor

Andrzej Żukowski