Powyższa animacja powstała na podstawie danych zebranych przez satelitę Copernicus Sentinel-5P. Na mapie Europy południowo-zachodniej przedstawiono, jak wygląda stężenie dwutlenku azotu. Zestawiono ze sobą dane zebrane w okresie od 13 marca do 13 kwietnia 2020 ze średnią emisją z marca i kwietnia 2019 r. Trzeba zaznaczyć, że występuje 15% niepewność związana z różnymi warunkami pogodowymi, które też mają swój wpływ na zawartość NO2.

W obserwacjach skupiono się na analizie stężenia dwutlenku azotu nad Rzymem, Milanem, Madrytem i Paryżem. W porównaniu do ubiegłego roku, w trzech pierwszych miastach zanotowano spadek zawartości NO2 na poziomie 45%, natomiast w Paryżu wyniósł on aż 54%. Obserwowane spadki są bezpośrednim skutkiem wprowadzenia ostrego ograniczenia w przemieszczaniu się w związku z walką z pandemią.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Anna Wizerkaniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektronika na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat, miłośniczka astronomii i książek