Woda jest niezwykle ważną substancją, bez której życie nie mogłoby istnieć. Ziemia jest jedyną planetą w Układzie Słonecznym, na której występuje woda w  stanie ciekłym. Pokrywa ona około 70% powierzchni naszej planety. Otacza nas ona dosłownie z każdej strony – w postaci wód lądowych czy pary wodnej w powietrzu. Jest tak powszechną dla ludzi substancją, że mało kto zastanawia się, skąd ona się właściwie tutaj wzięła. Według popularnej dotychczas teorii cząsteczki wody na Ziemię przyniosła kometa lub asteroida, która uderzyła w naszą planetę na wczesnym etapie jej ewolucji. Jednakże naukowcy sugerują, że nie do końca jest to prawda.

Woda powstała samoistnie

W nowo opublikowanej pracy naukowcy przedstawiają teorię tłumaczącą początki istnienia wody na Ziemi. Według nich mogła ona powstać na drodze reakcji chemicznych, zachodzących pomiędzy atmosferą bogatą w wodór młodej planety a magmą. W naszej kosmicznej okolicy odnaleziono już kilka egzoplanet z atmosferą bogatą w wodór i śladowymi ilościami pary wodnej, co skłoniło ich do pójścia tym tropem podczas badań.

Zespół badawczy starający się odpowiedzieć na pytanie „skąd wzięła się woda na naszej planecie?”, potraktował ją Ziemię właśnie jak egzoplanetę. Dzięki temu zabiegowi udało im się wyjaśnić wiele cech Ziemi, w tym obecność wody. 

Badania wskazują na to, że Ziemia, aby wytworzyć oceany, musiała mieć od 0,2 do 0,3 obecnej wielkości planety. W takim przypadku młoda Ziemia byłaby wystarczająco masywna, aby utrzymać swoją atmosferę przez długi czas. Atmosfera ta byłaby znacznie bogatsza w wodór od dzisiejszej.

Ilustracja pokazująca, w jaki sposób niektóre charakterystyczne cechy Ziemi, takie jak obfitość wody i ogólny stan utlenienia, można potencjalnie przypisać interakcjom między atmosferą wodoru a magmą.

Naukowcy stworzyli model do zbadania wymiany materiałów między atmosferą zawierającą wodór cząsteczkowy a magmą. W modelu zastosowano 25 różnych związków chemicznych do zbadania tej wymiany materiałów między atmosferą. Po zmieszaniu się ogromnych ilości obecnego w atmosferze wodoru z magmą powstał płaszcz Ziemi. Odkryto również, że obfite zapasy wody na planecie powstały jako prosta konsekwencja zachodzących przy tym reakcji chemicznych. 

Może w końcu naukowcy znaleźli odpowiedź na nurtujące nas pytanie, skąd wzięła się woda na naszej planecie, ale jak wiadomo od dawna, odpowiedzi na trudne pytania rodzą jeszcze trudniejsze pytania. Zapewne tak też będzie w tym przypadku. 

Korekta – Matylda Kołomyjec

Autor

Paulina Kudzia