Na dostarczonych przez teleskop rentgenowski Chandra zdjęciach niezmiernie gorącej gromady galaktyk 1E0657-56 zauważono falę uderzeniową w kształcie łuku. Cecha ta powstała prawdopodobnie w wyniku zlewania się podgromad z 1E0657-56. Jej obserwacja jest rzadką okazją do podpatrzenia jak rozrastają się gromady galaktyk.

Fala uderzeniowa powstaje, gdyż gaz o temperaturze 70 milonów stopni Celsjusza znajdujący się w podgromadzie galaktyk, wrzyna się w gaz z głównej gromady, którego temperatura sięga 100 milionów stopni. Podgromada pędzi w tym momencie z prędkością około 9,6 milionów kilometrów na godzinę. Ruch ten wywałuje wiatr, który rozwiewa zimny gaz z podgromady, jak liście z drzewa.

Prędkość, wygląd i kształt podgromady wskazują na to, że minęła ona jądro galaktyki około 150 milionów lat temu. Prawdopodobnie w momencie kiedy oddziaływanie grawitacyjne głównej gromady zatrzyma ruch podgromady, cały zimny gaz znajdujący sie w niej będzie już rozwiany.

1E0657-56 jest w centrum zainteresowania astronomów, ponieważ jest to jedna z najgorętszych gromad. Naukowcy mają nadzieję określić, czy wysoka temperatura gromady jest skutkiem fali uderzeniowej powstałej w wyniku łączenia się wielu podgromad.

Autor

Anna Marszałek