Teleskop Spitzera skierował swe oko na jeden z najbardziej sławnych obiektów na niebie – M 104, Galaktykę Sombrero. Wspaniałe zdjęcie pokazuje, że Sombrero widziane w świetle widzialnym przypomina raczej oko byka.

Obserwacje prowadzone przez teleskop Spitzera pokazały jasny, gładki pierścień pyłu otaczający galaktykę (kolor czerwony). Na zdjęciu widzialnym, ponieważ galaktyka zwrócona jest do nas idealnie krawędzią, widać krawędź jedynie zwróconej ku nam połowy dysku. Na zdjęcie Spitzera ten ponury ciemny dysk pyłowy pięknie błyszczy na czerwono w podczerwieni. Okazało się, że dysk jest wykrzywiony, co może świadczyć o bliskim spotkaniu grawitacyjnym z inną galaktyką, a skupiska materii na dalszym brzegu dysku wskazują na proces powstawania młodych gwiazd.

Zdjęcie M 104 pozwala na porównanie wyników obserwacji w podczerwieni z dobrze znanym widokiem galaktyki uzyskanym przez Teleskop Hubble’a (zdjęcie na dole po lewej stronie). W podczerwieni, światło gwiazd z galaktyki (kolor niebieski) może przebić pyłowy dysk, który dominuje na zdjęciu w zakresie widzialnym. W rezultacie widzimy gwiazdy centralnego zgrubienia galaktycznego oraz ukryte w innym wypadku gwiazdy dysku.

Galaktyka Sombrero znajduje się w odległości 28 milionów lat świetlnych od nas. Z Ziemi widziana jest pod kątem 6 stopni. Jest to jeden z najbardziej masywnych obiektów w gromadzie Virgo (Panna). Jego rozmiary ocenia się na 800 miliardów Słońc. Galaktykę otacza prawie 2000 gromad kulistych, to 10 razy tyle, co w przypadku Drogi Mlecznej.

Teleskop Spitzera wykrył promieniowanie podczerwone pochodzące zarówno z dysku jak i z centrum galaktyki, w którym znajduje się bardzo masywna czarna dziura, uważa się, że jest miliard razy masywniejsza niż Słońce.

Zdjęcie zostało wykonane w ramach programu Spitzer Infrared Nearby Galaxies Survey. Jest to jeden z sześciu projektów, które mają dostarczyć informacji na temat powstawania gwiazd w różnych typach galaktyk oraz stworzyć archiwum spektra galaktyk. Galaktyka Sombrero jest jedną z 75 galaktyk obserwowanych w ramach projektu.

Autor

Anna Marszałek

Komentarze

  1. Krzysiek pasjonat    

    Nie zgadzam się — Nie zgadzam się z tezą, że galaktyka Sombrero jest do nas skierowana idealnie krawędzią, w związku z tym uważam za nieprawdziwą tezę, że widoczny jest wpływ jakiejś innej galaktyki na Sombrero. Ewidentnie Sombrero jest zwrócone do nas pod lekkim kątem, strzelam: może z 5 stopni, co sprawia, że idealnie kolista obręcz pyłowa Sombrero jest widoczna u nas jako piękna elipsa.

    1. Scorus    

      Uważniej czytaj — W newsie (na dole) pisze, że pod kontem 6 stopni.

Komentarze są zablokowane.