Pierwsza mapa 3D setek galaktyk w lokalnym Wszechświecie została sporządzona, abyśmy lepiej zrozumieli pobliskie galaktyki i gromady galaktyk poprzez pokazanie, jak formują się i zmieniają w czasie. Obejmując trzy czwarte nieba, mapa pomoże naukowcom mierzyć rozkład gazu i ciemnej materii w lokalnym Wszechświecie, a także o wiele lepiej zrozumieć procesy towarzyszące powstawaniu galaktyk i ich ewolucji oraz rolę odgrywaną przez czarne dziury w kształtowaniu się galaktyk.

Powstanie mapy byłoby niemożliwe, gdyby nie WALLABY (Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind Survey) i użycie danych z radioteleskopu ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder).

W trakcie swojej pierwszej fazy WALLABY objęło 180 stopni kwadratowych nocnego nieba, czyli powierzchnię równą 700 Księżycom w pełni, oraz zbadało ponad 600 galaktyk.

Skomponowany obraz galaktyki NGC 4632, zlokalizowanej około 50 milionów lat świetlnych od Ziemi, ukazuje rozkład gazów w przestrzeni trójwymiarowej.

To tylko kropla w kosmicznym oceanie w porównaniu do szacowanej jednej czwartej miliona galaktyk, które WALLABY ma skatalogować w trakcie swej misji. Te obserwacje nakreślą międzygalaktyczną mapę, inicjując badania, które nie mogłyby być przeprowadzone na podobną skalę za pomocą wyłącznie teleskopów optycznych.

„Gdy nasza własna Droga Mleczna dzieli nas od galaktyki, którą chcemy zaobserwować, zasłania ją ogromna ilość gwiazd gwiazd i pyłu, przez co trudno jest zobaczyć cokolwiek innego” – powiedział Tobias Westmeier, astronom na Uniwersytecie Australii Zachodniej, który jest współzałożycielem ICRAR (International Centre for Radio Astronomy Research) – „WALLABY nie podlega tym ograniczeniom. To jedna z zalet badań radiowych, możemy przedrzeć się przez wszystkie gwiazdy i gaz naszej galaktyki”.

Radioteleskop ASKAP, przeprowadzający badania w ramach WALLABY, działa 8 godzin dziennie w strefie ciszy radiowej w Australii Zachodniej, co umożliwia znajdowanie słabych sygnałów, eliminując problem zakłóceń radiowych.

WALLABY stanowi pierwszy całkowity galaktyczny przegląd 3D przeprowadzony na taką skalę. Na pierwszą publikację składa się 30 terabajtów danych z każdego ośmiogodzinnego dnia pracy.

Zaletą mapy 3D jest to, że lepiej pokazuje astronomom względne położenia galaktyk – te pozornie wyglądające na bliskie mogą w innym wymiarze dzielić miliony lat świetlnych.

,,WALLABY umożliwi nam bezpośrednie mapowanie i wykrywanie wodoru, paliwa dla procesu formowania się gwiazd” – powiedziała współautorka badań Karen Lee-Waddell, kierowniczka Australian SKA Regional Centre i naukowiec projektu WALLABY – ,,Z tymi danymi naukowcy mogą odpowiednio grupować galaktyki, aby lepiej zrozumieć ich wzajemny wpływ na siebie podczas skupiania się, dostarczając wgląd na to, jak galaktyki powstają i zmieniają się w czasie”.

Sama skala katalogu WALLABY zapowiada mnóstwo nowych obserwacji i odkryć, biorąc pod uwagę, że już pierwsza publikacja ukazała wiele galaktyk niezaobserwowanych nigdy wcześniej.

,,Z ponad 600 galaktyk zmierzonych do tej pory, wiele nie było wcześniej zarejestrowanych na jakichkolwiek innych częstotliwościach i są uważane za nowe odkrycia” – powiedział Lister Staveley-Smith, kierownik projektu i współautor badań – ,,Opublikowano dotąd ponad tuzin prac opisujących nowe odkrycia z wczesnych obserwacji”.

Niedawno udostępnione badania WALLABY pojawiły się w dwóch pracach opublikowanych 15 listopada w Publications of the Astronomical Society of Australia.

Korekta – Matylda Kołomyjec

Autor

Amelia Staszczyk