Rusza program obserwacji minimów gwiazd zmiennych zaćmieniowych (GZZ) koordynowany przez Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze. Poszukiwani są miłośnicy astronomii, którzy chcieliby się do niego przyłączyć.

Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze od wielu lat zajmuje się badaniem gwiazd zmiennych zaćmieniowych, w szczególności analizą zmian okresów orbitalnych. Podstawą takich badań są obserwacje zaćmień danej gwiazdy prowadzone regularnie przez kilka lub kilkanaście lat. Dla wielu układów zaćmieniowych dla których przeprowadzono wystarczającą ilość obserwacji, prowadzone są analizy ich diagramów O-C, pozwalające wykrywać zmiany okresu związane z różnymi interesującymi zjawiskami, takimi jak przepływy masy między składnikami układu lub jej wyrzucanie bądź obecność trzeciego składnika.

Niestety dla wielu interesujących układów zaćmieniowych nie ma wystarczającej ilości danych obserwacyjnych. Część z tych układów mogłaby być z powodzeniem obserwowana przez astronomów amatorów.

Dlatego powstał Program Obserwacji Minimów Gwiazd Zmiennych Zaćmieniowych. Do współpracy zaproszeni są wszyscy chętni miłośnicy obserwacji nieba, również ci początkujący. W dniach 6-7 października w Ośrodku Wypoczynkowym w Koninkach (w pobliżu Obserwatorium) ma odbyć się spotkanie inauguracyjne programu, na którym omówione zostaną podstawy teoretyczne oraz technika obserwacji.

Wszyscy zainteresowani mogą znaleźć wszelkie informacje na temat Programu oraz spotkania inauguracyjnego pod adresem www.as.ap.krakow.pl/gzz. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Waldemar Ogloza, astronom z obserwatorium na Suhorze.

Autor

Wojtek Rutkowski