Dostęp do najnowszych technologii i kontraktów europejskiego przemysłu kosmicznego daje Polsce podpisana dziś rano (w czwartek 24 stycznia 2002) umowa o współpracy między rządem Rzeczpospolitej a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA).

Umowę w obecności wicepremiera Marka Pola podpisali: minister nauki, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych – Michał Kleiber, oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej – Antonio Rodota.

Podpisanie tego porozumienia jest przykładem, że Polsce bardzo zależy na dostępie do nowoczesnych technologii i współpracy z nauką europejską. Jest to też kolejny krok do integracji z Europą” – powiedział Marek Pol.

Podpisanie porozumienia umożliwi: dostęp do przestrzeni kosmicznej polskim grupom badawczym, dostęp do programów edukacyjnych agencji, realizację w praktyce integracji Polski z UE w tym zakresie, dostęp do systemów satelitarnych nie tylko na zasadach komercyjnych, integrację polskich przedsiębiorstw przemysłowych z europejskim przemysłem wysokich technologii i ew. uzyskiwanie kontraktów komercyjnych.

Najważniejszymi, z punktu widzenia Polski, dziedzinami programu ESA są: wykorzystanie systemów satelitarnych w celach obserwacji Ziemi, a także telekomunikacja i nawigacja.

ESA to organizacja krajów zachodnioeuropejskich z siedzibą w Paryżu. Jej celem jest badanie przestrzeni kosmicznej. Powstała w 1975 roku z połączenia Europejskiej Organizacji Badań Kosmicznych i Europejskiej Organizacji Rozwoju Rakiet Nośnych.

W skład ESA wchodzi obecnie (20 lipca 2002) 15 krajów członkowskich: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy. Z ESA współpracują USA, Kanada, Rosja i Japonia. ESA zatrudnia około 2000 osób. Główne zakłady mieszczą się w Noordwijk aan Zee w Holandii, Darmstadt w Niemczech i Frascati we Włoszech.

W ESA skonstruowano rakietę nośną Ariane. Samodzielnie bądź we współpracy z NASA prowadzono projekty badawcze realizowane za pomocą sztucznych satelitów oraz sond kosmicznych. Zbudowano również systemy telekomunikacyjne i meteorologiczne: ECS, Eutelsat, Inmarsat, Eumetsat, Meteosat.

Budżet ESA wynosi około 4 mld euro. Obroty na europejskim rynku kosmicznym sięgają 10 mld euro.

Współpraca Polski z ESA rozwija się już od kilku lat, w 1994 roku podpisano pierwsze formalne porozumienie umożliwiające udział w projektach naukowych Agencji.

Obecna umowa zapewnia zupełnie inne traktowanie naszego kraju. Poprzednia tylko umożliwiała współpracę, obecna ją gwarantuje” – powiedział przewodniczący Międzyresortowego Zespołu Konsultacyjno-Koordynującego ds. Przestrzeni Kosmicznej, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN – prof. Zbigniew Kłos.

ESA jest otwarta na tę współpracę, szeroko udostępnia swoją infrastrukturę. Możemy korzystać z jej zaplecza naukowego i technicznego na prawach członków, choć umowa nie oznacza jeszcze formalnego stowarzyszenia.

Najważniejsza jest dla Polski możliwość wejścia dzięki tej umowie na bardzo elitarny europejski rynek technologii kosmicznych. To szansa nie tylko dla placówek naukowych ale dla polskich firm reprezentujących wysoką technikę. To kwestia atrakcyjnych kontraktów. Umowa umożliwia nam wejście na rynek kosmiczny, ale musimy tam zdobyć mocną pozycję” – zaznaczył prof. Kłos.

Uczestniczymy już we wszystkich ważniejszych misjach przygotowywanych przez Agencję – Cassini, Mars-Express, Rosetta, Intergral, Planck, Herschel. Nasz wkład obejmuje – obok współpracy naukowej – konstrukcję przyrządów badawczych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i wspomagającej. Możemy robić znacznie więcej” – uważa prof. Kłos.

Autor

Marcin Marszałek