Marynarka Stanów Zjednoczonych (US Navy) używa podczas zmagań wojennych w Afganistanie świeżych fotografii satelitarnych NASA w celu ułatwienia nawigacji statków oraz samolotów. Jest to pierwszy przypadek wykorzystania agencji kosmicznej do celów wojennych. Niektórzy przedstawiciele Kongresu amerykańskiego wyrazili obawę o zmianę charakteru NASA z cywilnego na wojskowy.

Co więcej, zdjęcia satelitarne wykorzystywane przez armię nie były tajne. Są one w chwili obecnej dostępne komukolwiek, włącznie z zagranicznymi rządami. W czasie Wojny w Zatoce 12 lat temu wojsko amerykańskie także korzystało ze zdjęć satelitarnych wykonanych przez satelity NASA, jednak tamte fotografie miały charakter archiwalne. Te używane teraz były wykonywane na bieżąco. Zgodnie z oświadczeniem rzecznika NASA – Agencja ma prawo, a nawet obowiązek pomagać armii w Afganistanie. W końcu NASA należy do rządu USA.

Czym różnią się fotografie archiwalne od aktualnych, używanych w Afganistanie? Otóż zdjęcia wykonywane na bieżąco dostarczają bezcenne dane na temat warunków pogodowych na tym obszarze oraz innych chwilowych przewag taktycznych nad wrogiem.

Kilka miesięcy temu do stanowiska wicedyrektora NASA został nominowany wojskowy w czynnej służbie, co jest wbrew regulaminom NASA. Wojskowy u szczytu NASA?“>Kandydatura Charles’a F. Bolden’a została ostatecznie oddalona.

Pierwsze informacje dotyczące wykorzystywanie danych NASA do celów militarnych podał magazyn Aviation Week & Space Technology.

Autor

Andrzej Nowojewski