15 lipca podpisano w Ankarze porozumienie pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną i rządem Turcji. Porozumienie dotyczy współpracy w zakrasie eksploracji i używania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych. W uroczystości brali udział Jean-Pol Poncolet, dyrektor działu kontaktów zewnętrznych w ESA, oraz prof. Nuket Yetis, przewodniczący tureckiej komisji nauki i techniki (TUBITAK).

Możwiwe dziedziny przyszłej współpracy to: badania kosmosu, obserwacje Ziemi i telekomunikacja. W szczególnie, chodzi tu o: demonstracje usług satelitarnych (między innymi nawigacje satelitarną), badania mikrograwitacyjne, oraz kierowanie naziemnymi jednostkami inżywnierskimi.

Współpraca może przybrać wiele postaci: wymiana naukowców, wymiana stypendialna, współorganizacja sympozjów i konferencji. Wchodzi też w grę działalność połączona z testowaniem produktów i usług wypracowanych w ramach projektów ESA. Planuje się także szeroki program edukacyjny w zakresie nauki o kosmosie, technologii oraz prawa.

Porozumienie wejdzie w życie z chwilą zatwierdzenia go przez rząd turecki i będzie ważne przez pięć kolejnych lat.

Autor

Karol Langner