Kilkanaście dni temu ukazał się 204. numer Cyrqlarza, czasopisma redagowanego i wydawanego przez Pracownię Komet i Meteorów.

W najnowszym biuletynie można przeczytać m.in. o:

  • tegorocznych obserwacjach Lirydów i η–Aquarydów,
  • spadku meteorytu na Suwalszczyźnie,
  • stacjach bolidowych: jak działają, jak zbudować własną i o planach rozwoju Polskiej Sieci Bolidowej,
  • kilku imprezach meteorytowych, relacje z już odbytych, jak i zaproszenia na przyszłe,
  • rojach meteorów aktywnych w najbliższych miesiącach,
  • dwóch kometach, możliwych do obserwacji amatorskich w najbliższym półroczu.

Cyrqlarz można pobrać ze strony Pracowni.

Zapraszamy do lektury!

Autor

Avatar photo
Ariel Majcher