Christian Doppler, austriacki fizyk i matematyk, pochodził z rodziny kamieniarskiej, lecz ze względu na wątłą budowę ciała wybrał karierę naukową i rozpoczął studia w swoim rodzinnym mieście Salzburgu. W roku 1841 został profesorem na Uniwersytecie Karola w Pradze.

25 maja 1842 roku ogłosił, a rok później opublikował, swoją najważniejszą pracę – O kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich. Opisał w niej szeroko stosowany w astronomii efekt DoppleraEfekt, który odpowiada za wyższą częstotliwość dźwięku, gdy karetka na sygnale się do nas zbliża, niż gdy się oddala. Analogicznie częstotliwość światła jest większa, gdy obserwowany obiekt zbliża się do Ziemi niż gdy odległość dzieląca gwiazdę i obserwatora rośnie.

Pomnik Christiana Dopplera na uniwersytecie w Wiedniu, na którym za poleceniem cesarza wykładał nauki ścisłe.

Doppler podczas pracy jako profesor opublikował ponad 50 prac naukowych z fizyki, matematyki i astronomii. Przyczyną jego śmierci była prawdopodobnie gruźlica – często spotykana wśród kamieniarzy wówczas choroba.

Autor

Avatar photo
Szymon Ryszkowski

Redaktor Naczelny Portalu Astronomicznego AstroNET (2021-2022), Prezes Klubu Astronomicznego Almukantarat. Autor gry planszowej Solar System Voyager.