Po 13 latach i 62 tysiącach okrążeniach Ziemi, francusko-amerykańska misja satelitarna Topex/Poseidon dobiegła końca. Satelita, zajmujący się głównie badaniem ziemskich oceanów, zakończył pracę z powodu utraty zdolności manewrowych.

Topex/Poseidon zrewolucjonizował badania ziemskich oceanów, dostarczając nieprzerwanie danych o topografii powierzchni oceanów o zasięgu globlanych, pozwalając śledzić zmiany ocenau w okresie tygodnia” – mówi dr Mary Cleave z NASA. – „Dzięki danym z Topex/Poseidon nastąpiła zmiana w naszym pojmowaniu oceanów i ich wpływu na glopalne zmiany klimatyczne„.

Dane z Topex/Poseidon były wykorzystywane przy prognozach huraganów i zjawisk Satelity pomagają poznać El Nino„>El Nino/La Nina, badaniach klimatu i oceanów, pływóc oceanicznych, nawigacji morskiej, w rybołówstwie, a nawet badaniu Satelity pomagają w badaniach środowiska ginących lwów morskich„>zagrożonych ssaków morskich.

Misja Topex/Poseidon początkowo była planowana na 5 lat, a tym czasem stała się najdłuższą misją radarową w historii misji satelitarnych” – mówi Lee-Lueng Fu z JPL. – „W każdym 10 dniowym cyklu pomiarów, satelita dostarczał około 98 procent oczekiwanych danych, co jest znaczącym osiągnięciem„.

orientujące satelitę koło zablokowało się 9 października 2005 roku a obsługa sondy stwierdziła, że nie funkcjonuje. Obecnie satelita pozostaje na orbicie 1336 kilometrów nad powierzchnią planety, nie stanowiąc zagrożenia.

W misji Topex/Poseidon brało udział ponad 600 naukowców z 54 krajów. Dane z satelity posłużyły do napisania ponad 2100 publikacji naukowych, których tematyka dotyczyła głównie:

  • opisu sezonowych i rocznych zmian oceanów na podstawie dekady badań;
  • dokładniejszego oszacowania tempa wzrosu globalnego poziomu oceanów;
  • roli pływów w mieszaniu się głębszych warst oceanu;
  • opracowania globalnego modelu pływów oceanucznych;
  • testu modelu cyrkulacji oceanicznych na podstawie danych z satelity;
  • współpracy z glopablnym systemem pozycjonowania, pozwalającej na natychmiastowy przesył danych.

Logo amerykańsko-francuskiej misji satelity klimatycznego Topex/Poseidon.

Nastepcją Toopex/Poseidon jest satelita Jason, wystrzelony wgrudniu 2001 roku. Jason mierzy wysokość powierzchni oceanu, siłę wiatru i wysokość fal 95 procent powierzchni Ziemi w ciągu 10 dni. Otrzymane dane służą zarówno do tworzenia krótkoterminowych prognoz pogody, jak i długoterminowych zmian klimatycznych.

Przez ostatnie trzy lata satelity Jason i Topex/Poseidon pracowały wspólnie, dublując swoje dane. Pozwoliło to śledzić zjawiska oceaniczne zachodzące w mniejszej skali, takie jak pływy przybrzeżne i prądy morskie.

Na 2008 rok planowane jest wystrzelenie kolejnej misji, Ocean Surface Topography Mission, która będzie kontynuować dzieło Jasona i Topex/Poseidona.

Podwójna nazwa Topex/Poseidon wynika z genezy projektu. W 1979 roku amerykańscy naukowcy przygotowywali misję Topex, podczas gdy ich francuscy koledzy misję Poseidon. Ostatecznie w 1983 roku agencje zdecydowały się na wspólną misję, w wyniku której 10 sierpnia 1992 roku wystrzelono satelitę Topex/Poseidon.

Autor

Anna Marszałek