Choć minął dopiero miesiąc od początku misji Parker Solar Probe, zdążyliśmy już otrzymać od tej sondy pierwsze dane. Są to informacje, które oczywiście nie są zbyt rewolucyjne, jednak mają dla naukowców bardzo duże znaczenie. Świadczą one o tym, że wszystkie urządzenia statku kosmicznego działają poprawnie. Zadaniem instrumentów naukowych sondy będzie między innymi badanie pola elektrycznego i magnetycznego naszej gwiazdy, wykonywanie pomiarów wiatrów słonecznych oraz fotografowanie korony słonecznej i wewnętrznej heliosfery.

Zdjęcie zostało wykonane przez instrument WISPR (ang, Wide-field Imager for Solar Probe). Prawa strona jest wynikiem pracy wewnętrznego teleskopu tego urządzenia. Możemy na niej ujrzeć jasną, wyróżniającą się plamkę, którą jest Jowisz. Na lewym obrazie widać Drogę Mleczną. Fotografię tę wykonał zewnętrzny teleskop WISPR’u.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Izabela Mandla