W środkowej części lutego dominującym obiektem na nocnym niebie stanie się Księżyc. Nachylenie ekliptyki do wieczornego widnokręgu na przełomie zimy i wiosny jest bardzo dobre, stąd dążący do I kwadry Srebrny Glob (przejdzie przez nią w piątek 19 lutego przed godziną 20 naszego czasu) bardzo szybko osiągnie dużą wysokość nad widnokręgiem i mimo małej fazy zacznie zachodzić bardzo późno. W połowie tygodnia rosnący sierp Księżyca minie dwie planety Układu Słonecznego: w środę 17 lutego minie Urana, dzień później zaś — Marsa. Obie planety są wciąż dobrze widoczne na ciemnym niebie, czego niestety nie można powiedzieć o pozostałych planetach, które przebywają blisko Słońca i giną w jego blasku. Samo Słońce we wtorek 16 lutego opuściło gwiazdozbiór Koziorożca i przeszło do gwiazdozbioru Wodnika, w którym spędzi następne 25 dni.

 

 

Mapka pokazuje położenie Księżyca i Marsa w połowie lutego 2021 r. (kliknij w miniaturkę, aby powiększyć).

 

Księżyc zaczął tydzień na pograniczu gwiazdozbiorów Wieloryba i Ryb, niecałe 2° od gwiazdy 5. wielkości 20 Ceti. Od nowiu Księżyca minęły 4 dni i faza jego tarczy zdążyła urosnąć do 15%. O tej porze roku nachylenie ekliptyki do wieczornego widnokręgu jest bardzo dobre, a zatem Srebrny Glob już w momencie zachodu Słońca wznosił się na wysokość ponad 30°. Trzy godziny później (pora pokazana na mapce) jego wysokość zmniejszyła się do około 8°. Tarcza Srebrnego Globu zniknęła za horyzontem kolejną godzinę później.

Następnego wieczora faza księżycowej tarczy zwiększyła fazę do 23% i zbliżyła się na mniej więcej 20′ do kolejnej gwiazdy 5. wielkości ν Psc.

W środę 17 lutego tarcza naturalnego satelity Ziemi dotrze na pogranicze gwiazdozbiorów Wieloryba i Barana, nieco ponad 3° na północ od gwiazdy 4. wielkości ξ2 Ceti i jednocześnie prawie 3,5 stopnia na południe od planety Uran. Tej nocy księżycowa tarcza zwiększy fazę do 32%, a o godzinie podanej na mapce dla tego dnia zajmie pozycję na wysokości ponad 20°. Uran natomiast świeci obecnie z jasnością +5,8 wielkości gwiazdowej i na pewno bliskość jeszcze nie tak jasnego Księżyca nie ułatwi jego odnalezienia. Oba ciała Układu Słonecznego znikną z nieboskłonu mniej więcej o 23:30.

 

 

Położenie Księżyca i Marsa w końcu drugiej dekady lutego 2021 r. (kliknij w miniaturkę, aby powiększyć).

 

Drugą część tygodnia Srebrny Glob zacznie od spotkania z planetą Mars w gwiazdozbiorze Barana. W czwartek 18 lutego faza Księżyca zwiększy się do ponad 40%, a około godziny 22 zbliży się do czwartej planety Układu Słonecznego na odległość 5°.

Czerwona Planeta oddala się od nas, dążąc do październikowej koniunkcji ze Słońcem. Mars wędruje przez gwiazdozbiór Barana, szybko zbliżając się do granicy z Bykiem. Planeta przekroczy ją za tydzień, w środę 24 lutego. W niedzielę 21 lutego Mars zbliży się do Plejad na odległość 6°. W związku z oddalaniem się od nas średnica kątowa i jasność marsjańskiej tarczy spada. Do końca tygodnia jasność planety zmniejszy się do 0,8 wielkości gwiazdowej, średnica jej tarczy zaś do 7″.

W piątek 19 lutego Księżyc przejdzie przez I kwadrę, wkraczając przy tym do gwiazdozbioru Byka. Tej nocy Srebrny Glob minie Plejady w odległości 6°.

Gwiazdozbiór Byka pozostanie gospodarzem Księżyca do końca tygodnia. W sobotę 20 lutego Srebrny Glob minie Hiady i Aldebarana, najjaśniejszą gwiazdę konstelacji, pokazując się wieczorem 6° od niego. Do tego czasu faza Księżyca przekroczy 60%.

Ostatniego dnia tygodnia Księżyc dotrze do wschodnich krańców Byka, zajmując pozycję między gwiazdami ζ i β Tauri, tworzącymi rogi tego niebieskiego zwierzęcia. Około godziny 21:30 księżycowa tarcza pokaże fazę zwiększoną do prawie 70%, poruszając się mniej więcej 3° (6 swoich średnic kątowych) od pierwszej z wymienionych gwiazd.

 

Autor

Avatar photo
Ariel Majcher