Internetowy serwis Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA podał, że Agencja czeka na projekty programów badawczych Plutona i dalszych okolic Układu Słonecznego, które mogą być zgłaszane przez wszelkie instytucje badawcze i naukowe z całego świata. Projekty należy kierować do kwatery głównej NASA do 19 marca 2001 roku.

Projekt może dotyczyć również innych planet zewnętrznych (Jowisza, Saturna, UranaNeptuna) i jest pierwszym krokiem do wprowadzenia konkurencyjności w programach, które będzie wykonywać Agencja Kosmiczna. Konkurs został rozpisany trzy miesiące po tym, jak koszty misji projektowanej przez NASA (Pluto/Kuiper Express) niepokojąco wzrosły. Spośród nadesłanych propozycji zostaną wybrane dwie, trzy najlepsze. Następnie ich projektodawcy zostaną poproszeni o przysłanie większej ilości szczegółów. Ostateczny projekt, jakim zajmie się NASA zostanie wybrany dopiero w sierpniu 2001 roku. Natomiast sam cel projektu ma być osiągniety dopiero w 2015 roku, kiedy to NASA będzie mogła przeznaczyć na program dotyczący Plutona kwotę w wysokości 500 milionów dolarów.

Autor

Gabriel Pietrzkowski