Sonda Ulysses znajdująca się obecnie ponad południowym biegunem Słońca dostrzegła zmiany kierunku pola magnetycznego naszej Gwiazdy.

O tym, że magnetyzm Słońca zmienia biegunowość co 11 lat (tyle ile trwa cykl aktywności słonecznej) wiedziano już dawniej ale dopiero teraz udało się ten fakt zaobserwować z miejsca położonego poza płaszczyzną, w której krążą planety (płaszczyzna ta jest prawie równoległa do równika słonecznego).

Magnetyzm Słońca zmienia się ilekroć Słońce wchodzi w okres wysokiej aktywności. Tak też dzieje się w 2001 roku. Zmiana aktywności nie następuje nagle. Przez okres kilku miesięcy obserwowano jego przełączanie się z jednej do drugiej orientacji. Taka „walka” pomiędzy obszarami Słońca o różnej orientacji pola magnetycznego będzie trwała jeszcze kilka miesięcy lecz jej wynik jest przesądzony – nowa polaryzacja będzie odwrotna do tej, którą Słońce miało do 2000 roku.

Położenie Ziemi nie jest idealne jeśli chcemy obserwować co dzieje się ze słonecznym polem magnetycznym w dużych szerokościach heliograficznych. Dlatego też Ulysses stanowi świetne żródło takich informacji.

Ulysses został wystrzelony w 1990 roku i od tego czasu wykonał dwa pełne obiegi wokół Słońca. Jego orbita jest prostopadła do płaszczyzny orbity Ziemi (dzięki temu może on przelatywać ponad słonecznymi biegunami). W maju tego roku sonda osiągnie peryhelium (punkt orbity najbliższy Słońcu), a w październiku tego roku znajdzie się ponad północnym słonecznym biegunem.

Autor

Michał Matraszek