Znajdująca się w punkcie Lagrange’a L1 sonda Genesis, rozpoczęła w poniedziałek zbieranie materii wyrzucanej ze Słońca w postaci wiatru słonecznego. Atomy, które pochwyci są pozostałością po obłoku, z którego przez miliardami lat powstał Układ Słoneczny. Poznanie jego składu pozwoli uczonym lepiej zrozumieć odległą historię Ziemi i innych planet.

Próbka, którą w 2004 roku przywiezie (kierowana przez będące częścią NASA Jet Propulsion Laboratoty) sonda Genesis, będzie pierwszą próbką innego ciała niebieskiego, która zostanie przywieziona na Ziemię od czasu ostatniej księżycowej misji Apollo w 1972 roku. Będzie to też pierwsza w ogóle próbka materii przywieziona spoza orbity Księżyca.

Położenie punktów Lagrange

Matematyk Joseph-Louis Lagrange znalazł pięć konfiguracji, w których trzy ciała niebieskie mogą krążyć wokół siebie i jednocześnie pozostawać cały czas w takim samym względnym położeniu. Rozwiązania nazywamy pięcioma punktami Lagrange’a. Rysunek przedstawia ich położenie w przypadku orbity Ziemi. L1 leży pomiędzy Ziemią i Słońcem w odległości 1,500,000 kilometrów od planety, L2 – 1,500,000 kilometrów „za Ziemią” (patrząc od strony Słońca), L3 znajduje się na orbicie Ziemi ale „za Słońcem”, L4 i L5 znajdują się także na ziemskiej orbicie ale 60 stopni od niej (jeden z punktów podąża za Ziemią w czasie ruchu obiegowego wokół Słońca, drugi ucieka przed nią). Równowaga trwała osiągana jest jedynie w przypadku dwóch ostatnich punktów, odległych od Ziemi o jedną jednostkę astronomiczną. Pozostałe punkty charakteryzują się równowagą nietrwałą.

Genesis znajduje się około półtora miliona kilometrów od Ziemi w kierunku Słońca, w miejscu, w którym grawitacyjne oddziaływanie Słońca i Ziemi pozwala mu obiegać gwiazdę z identycznym jak Ziemia okresem.

Autor

Michał Matraszek