Applied Physics Laboratory (APL) przy Uniwersytecie Johna Hopkinsa będzie kierować misją „Living with a Star” (LWS). Program ma na celu lepsze poznanie wpływu Słońca na Ziemię oraz wpływu Gwiazgy na pogodę kosmiczną.

Program LWS będzie śledzić fizykę, dynamikę i ogólniej, zachowanie układu Ziemia-Słońce podczas 11 letnich cykli aktywności słonecznej. Zadaniem programu jest objaśnienie wpływu zmienności i zaburzeń aktywności słonecznej na zmiany klimatu na Ziemi. Celem projektu jest rónież rozwinięcie nowych motod przewidywania efektów pogody kosmicznej. Dodatkowo LWS ma pomóc zaprojektować systemy elektroniczne dla transportu powietrznego i kosmicznego tak, by były jak najmniej podatne na szkodliwy wpływ promieniowania.

LWS Geospace Project składać się będzie z dwóch misji, niedawno wybranych przez NASA. Są to Thermosphere Mapper Mission (ITM) i Radiation Belt Mapper Mission (RBM).

Pierwsza z nich, ITM będzie badać procesy fizyczne które zmieniają cienką warstwę zewnętrzną atmosfery ziemskiej, rejon gdzie łączy się środowisko planety z przestrzenią kosmiczną. ITM będzie badał skład atmosfery na wysokości od 85 do 900 kilometrów. Poznanie tego regionu jest bardzo ważne, gdyż tam operuje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS). Przez obszar ten przechodzi również sygnał satelitów nawigacyjnych takich jak GPS (Global Positioning System).

Misja RBM będzie się składać z 2 satelitów, któe znajdą się na orbicie eliptycznej nad rónikiem. Będą badać przestrzeń kosmiczną nad jonosferą w miejscu gdzie oddziałują ze sobą pola magnetyczne Ziemi i Słońca. Interakcja ta stanowi źródło energi dla magnetosfery Ziemi i odpowiada za większość odbserwowanych zmian pola magnetycznego. Tutaj wyłapywane i energetyzowane są jonyelektrony. Dynamika tego regionu ma wpływ na funkcjonowanie satelitów komunikacyjnych.

Misje ITM i RBM mają zostać wyniesione na orbitę odpowiednio o 2008 i 2010 roku. Termin został ustalony tak, by satelity operowały w okresie w pobliżu maksimum cyklu słonecznego.

Autor

Anna Marszałek