Rea, tak jak wiele innych księżyców krążących wokół planet zewnętrznych układu słonecznego, widnieje na zdjęciach, jako bardzo jasny obiekt. Dzieje się tak za sprawą lodu, który pokrywa większość powierzchni księżyca.

Rea jest drugim co do wielkości księżycem Saturna. Rozmiarem ustępuje jedynie Tytanowi. Średnica Saturna V -tak czasami określa się Reę, wynosi 1 527 km. Posiada również jedną z najbardziej naznaczonych kraterami powierzchni w układzie księżyców Saturna. Subtelne różnice w albedo (stosunek ilości promieniowania odbitego do padającego na daną powierzchnię) Rei wskazują, że była ona niegdyś aktywna geologicznie.

Na zdjęciu widoczna jest półkula księżyca, która nie jest zwrócona w stronę planety, wokół której krąży. Biegun północny znajduje się na górze, odchylony o 36o w prawą stronę od pionu. Z pomocą kamery wąskokątnej, sonda Cassini uchwyciła ten widok na Reę wykorzystując filtr interferencyjny, który preferencyjnie rejestruje promieniowanie ultrafioletowe o średniej długości 338 nm. Sonda znajdowała się wtedy w odległości 587 000 km od fotografowanego obiektu.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Rea była celem obserwacji Cassini. Wcześniej sonda zwróciła swoją uwagę na to ciało niebieskie, aby potwierdzić bądź obalić tezę dotyczącą pierścieni wokół księżyca. W 2005r. wykryto znacznie mniejszą ilość elektronów w magnetosferze Saturna w pobliżu Rei, co mogłoby świadczyć o istnieniu pierścieni, jednak dalsze badania wykazały brak materii, która tworzyłaby te pierścienie.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Anna Wizerkaniuk

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektronika na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat, miłośniczka astronomii i książek