Dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Hubble’a astronomom udało się dokonać najdokładniejszych pomiarów współczynnika rozszerzania się Wszechświata od czasów wyliczenia go prawie wiek temu. Co ciekawe, wyniki zmuszają badaczy do rozważenia istnienia dotąd niezbadanych sił działających w kosmosie.

Jest to spowodowane ostatnimi pomiarami, sugerującymi, że Wszechświat rozszerza się szybciej, niż zakładano. Wcześniejsze badania przy pomocy satelity Plancka, badającej kosmiczne promieniowanie tła – pozostałości po Wielkim Wybuchu, wskazały, że stała Hubble’a powinna wynosić około 67 kilometrów na sekundę przez megaparsek. Jednakże na podstawie danych z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a wartość oszacowano na 73 kilometry na sekundę przez megaparsek, wnioskując tym samym, że galaktyki poruszają się z większym przyspieszeniem, niż we wczesnym stadium Wszechświata. Informacje są na tyle precyzyjne, że nie można mówić tu o błędzie pomiarowym.

Wysunięto w tej kwestii kilka hipotez. Jedną z możliwości jest dotąd nieznany wpływ ciemnej energii na galaktyki, które w ten sposób byłyby rozpychane” z coraz większą siłą. Oznacza to, że przyspieszenie samo w sobie może nie być stałe, a zmieniać się wraz z czasem. Kolejna idea zakłada istnienie cząstki poruszającej się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Cząsteczki te, ogólnie określane mianem ciemnego promieniowania, przypominałyby neutrina, jednakże w przeciwieństwie do nich, mogłyby oddziaływać tylko grawitacyjnie.

Zdjęcia ukazują 2 z 19 galaktyk obserwowanych w ramach projektu NASA. Żółtymi kółkami oznaczone są gwiazdy podobne do Cefeidów wykorzystane jako układ odniesienia.

Należy pamiętać, że stała Hubble’a jest tak dokładna, jak szczegółowość prowadzonych pomiarów. Mimo że nie możemy mówić o zwykłym błędzie pomiarowym, odkrycie wyższej wartości stałej stanowi impuls do dalszego badania ruchu galaktyk. Nieustannie astronomowie pracują nad udoskonaleniem metody pomiaru odległości opartej na obserwacji gwiazd podobnych do Cefeidów. Dokładniejsze wyliczenie jasności absolutnej tych obiektów pozwoli wyeliminować wszelkie błędy związane z metodą pomiaru dystansów, a co za tym idzie, zadecyduje, jak bardzo musimy zmodyfikować opisane przez nas prawa dotyczące działania Wszechświata.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Jan Nowosielski