Wykonane przez Chandrę zdjęcie Arp 270 (NGC 3395/96) odsłania dwie galaktyki odległe o około 90 milionów lat świetlnych od Ziemi, znajdujące się we wczesnym stadium scalania się. Przyszła ewolucja tych galaktyk zostanie radykalnie zmieniona przez scalanie jako wzajemny wpływ ich grawitacji na zmianę kształtów galaktyk. Zderzenie chmur gazu w galaktykach będzie stymulować formowanie się nowych gwiazd.

Niebieskie punkty przedstawiają gorące miejsca kolizji dysków galaktycznych. Uważa się, że punkty te odpowiadają za formowanie się setek tysięcy nowych gwiazd, podczas gdy dwa gazowe dyski obracają się przenikając się wzajemnie.

W wyniku formowania się masywnych nowych gwiazd, generowane są intensywne wiatry gorącego gazu. Rodzące się właśnie gwiazdy są na tyle masywne, że swój żywot skończą jako supernowe. Gwałtowne procesy gwiazdotwórcze produkują oznaczone na czerwono chmury gorącego gazu otaczającego galaktyczne dyski.

Astronomowie mają nadzieję, że studiowanie galaktyk w różnych stadiach procesu scalania pozwoli im dowiedzieć się trochę więcej o tym, jak powstają czarne dziury w centrach galaktyk. Badania mają również pomóc w powstaniu cennych wskazówek dotyczących formowania się i ewolucji Mlecznej Drogi.

Na fotografii kolory oznaczają następujące poziomy energii promieniowania X (temperatury): czerwony – niskie, zielony – średnie, niebieski – wysokie.

Fotografia przedstawia kolidujące galaktyki ARP 270 w świetle widzialnym.

Autor

Łukasz Wiśniewski