Zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu, w początkowym etapie powstawania Wszechświata, przestrzeń wypełniały cząstki materii i antymaterii. Większość tego materiału anihilowała. Jednak materii było więcej, więc jej część pozostała i wypełnia znany nam Wszechświat. Naukowcy używając teleskopu Chandra starają się zlokalizować antymaterię wyprodukowaną w trakcie kolizji gromad galaktyk.

Powszechnie sądzi się, że śladowe ilości antymaterii są produkowane przez potężne zjawiska zachodzące np. w relatywistycznych dżetach zasilanych przez czarne dziury i pulsary. Jednak nikt jeszcze nie potwierdził obserwacyjnie obecności antymaterii w niemowlęcym Wszechświecie. Wielu naukowców uważa, że antymateria mogła przetrwać w Erze Inflacji – okresie, gdy Wszechświat rozszerzał się w sposób najbardziej gwałtowny.

Jeżeli grupy materii i antymaterii przebywały obok siebie przed inflacją, to teraz mogą one być odseparowane przez przestrzeń o skali większej niż widzialny Wszechświat, dlatego możemy nigdy nie zaobserwować ich spotkania,” – powiedział główny badacz – Gary Steigman ze stanowego uniwersytetu w Ohio. „Ale mogą istnieć grupy odseparowane na mniejszą skalę, porównywalną z supergromadami lub gromadami galaktyk, co jest znacznie bardziej interesującą możliwością.” W tym przypadku, kolizje między dwoma gromadami galaktyk (największymi, grawitacyjnie związanymi strukturami we Wszechświecie) mogą wyprodukować antymaterię. Emisja promieniowania rentgenowskiego pokazuje jak dużo gorącego gazu jest zaangażowana w kolizję. Jeżeli gaz, z którejkolwiek gromady zawiera cząstki antymaterii, wtedy powinna nastąpić anihilacja, a promieniowaniu X będzie towarzyszyć promieniowanie gamma.

Steigman użył danych z teleskopu Chandra i CGRO (Compton Gamma Ray Observatory) do zbadania Gromady Pocisk (Bullet Cluster), gdzie dwie duże gromady galaktyk zderzyły się ze sobą z ogromną prędkością. Zaobserwowane promieniowanie X wykazuje, że antymateria w Gromadzie Pocisk występuje w stosunku mniejszym niż 3 części na milion. Oprócz tego, symulacje tej gromady galaktyk pokazują że rezultaty badań wykluczają możliwość powstania znacznych ilości antymaterii w okresie 65 mln lat świetlnych (szacowana odległość jaka dzieli obecnie te dwie gromady galaktyk).

Autor

Andrzej Żukowski