Przy użyciu interferometru VLTI udało się wyodrębnić sygnały pochodzące ze składników układu podwójnego Theta 1 Ori C w Gromadzie Trapez.

Osiągnięta przez przyrząd zdolność rozdzielcza na poziomie dwóch milisekund łukowych (czyli mniej niż trzech dziesięciomilionowych części stopnia) pozwoliła na wyraźne rozróżnienie dwóch krążących wokół siebie młodych, ciężkich gwiazd. Pomiary trwały aż dwanaście lat i wykorzystywały kilka teleskopów sprzężonych w jeden interferometr, symulujący wielki instrument o aperturze rzędu nawet setek metrów.

Wyliczone zostały również podstawowe charakterystyki układu. Jego orbita jest mocno spłaszczona, a okres obiegu jednej gwiazdy wokół środka masy wynosi 11 lat. Dwaj towarzysze ważą odpowiednio 9 i 38 mas Słońca i znajdują się ok. 1350 lat świetlnych od Ziemi.

Diagram ukazuje położenie czwórki teleskopów VLT i sposób w jaki zebrane przez nie światło jest łączone w interferometrze Very Large Telescope Interferometer (VLTI).

Wcześniejsze obserwacje, zarówno z teleskopów naziemnych, jak i obserwatorium Hubble’a, sugerowały, że Theta 1 Ori C jest pojedynczą gwiazdą, a obalenie tego poglądu dowodzi wielkich możliwości projektu VLTI. Dogłębne poznanie omawianej gwiazdy jest kluczowe ze względu na jej wpływ na okoliczny region gwiazdotwórczy. Jest ona bowiem najjaśniejszym obiektem w okolicy, poprzez promieniowanie i wiatr jonizującym i kształtującym obłoki gazu i pyłu otaczające młode gwiazdy.

Autor

Paweł Laskoś-Grabowski