W samym środku dużej gromady galaktyk położonej w konstelacji Warkocza Bereniki znajduje się galaktyka, która otoczona jest przez liczne gromady gwiazd. NGC 4874 jest wielką eliptyczną galaktyką, 10 razy większą niż Droga Mleczna, i należy do Gromady Coma (Abell 1656). Ponad 30 000 gromad kulistych oraz kilka galaktyk karłowatych jest przyciąganych przez jej potężne pole grawitacyjne i znajduje się w bliskim sąsiedztwie kosmicznym tej galaktyki.

Na nowym zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a widać w prawym górnym rogu galaktykę NGC 4874 otoczoną przez gęste halo galaktyczne. W pozostałej części obrazu znajdują się inne galaktyki należące do tej gromady galaktyk. Najciekawszym elementem tego zdjęcia są jednak małe jasne punkty otaczające NGC 4874, które w rzeczywistości są gromadami kulistymi skupiającymi się wokół tej galaktyki. W skład każdej z tych gromad wchodzi kilkaset tysięcy gwiazd.

Zdjęcie zrobione zostało przez kamerę Wide Field Channel będącą elementem Teleskopu Hubble’a. Składa się ono z obrazów wykonanych w zakresie światła widzialnego oraz podczerwieni.

Po szczegółowych analizach najnowszych danych grupa naukowców stwierdziła, że niektóre z tych obiektów nie są gromadami gwiazd, lecz niezwykle gęstymi galaktykami karłowatymi, które również znajdują się pod grawitacyjnym wpływem NGC 4874. Takie galaktyki składają się głównie ze starych gwiazd, a ich średnica wynosi około 200 lat świetlnych, dlatego przypominają trochę większe gromady kuliste. Podejrzewa się, że były one jądrami galaktyk eliptycznych, ale wskutek różnych kolizji, zostały pozbawione zewnętrznych warstw gazu i gwiazd.

To zdjęcie z Hubble’a pokazuje również obiekty, które nie należą do Gromady Coma. Widoczne są jako niewielkie smugi w tle, a ich światło podróżowało miliony lub miliardy lat zanim do nas dotarło.

Źródła:

Autor

Avatar photo
Laura Meissner