Od czwartku do niedzieli, 16-19 października odbywało się jesienne seminarium Klubu Astronomicznego Almukantarat. W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Perkoz” młodzi adepci astronomii dzielili się wiedzą wygłaszając przygotowane przez siebie referaty.

Uczestnicy jesiennego seminarium w Perkozie

Zdjęcie przedstawia uczestników seminarium jesiennego Almukantaratu w Perkozie. Seminarium miało miejsce w dniach od 16 do 19 października 2003. W trakcie jego trwania uczestnicy wysłuchali wykładów i wygłosili własne referaty. Oczywiście odbywały się też conocne obserwacje.

Seminarium (przeznaczone dla uczestników letniego Obozu Astronomicznego 2003) rozpoczęło się w czwartek po południu. Przyjechało na nie 25 uczestników oraz 9 osób kadry: wykładowców i opiekunów. Tematem przewodnim seminarium był Układ Słoneczny. Każdy z Uczestników przygotował krótki referat na wybrany przez siebie temat.

Młodzież nie mogła narzekać na brak zajęć – czterodniowe spotkanie w całości wypełniła sesja referatowa oraz wykłady z najrozmaitszych dziedzin nauki przygotowane przez Kadrę. Odbyła się także wycieczka po okolicy – spacer brzegiem jeziora Pluszne, nad którym położony jest Ośrodek.

Przystań OSW Perkoz

Fotografia przystani wodnej Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP Perkoz położonego na półwyspie jeziora Pluszne w pobliżu Olsztynka na Mazurach.

Pogoda w pełni dopisała – przeprowadzono obserwacje za pomocą kamerki internetowej, teleskopu Klubu wygranego w VII Konkursie Astronomicznym Wiedzy i Życia oraz teleskopu Star-party po amerykańsku„>Meade ETX-70AT. Uczestnicy pogłębiali umiejętność orientacji na niebie podczas obserwacji wizualnych.

Plejady w Perkozie (2)

Zdjęcie przedstawia Plejady, sfotografowane podczas seminarium Klubu Astronomicznego Almukantarat w Perkozie koło Olsztynka. Fotografia stanowi sumę kilkudziesięciu ekspozycji. Zdjęcie wykonali samodzielnie uczestnicy seminarium.

Oprócz licznych rozrywek w postaci referatów i wykładów, uczestnicy umilali sobie czas graniem w brydża, śpiewaniem piosenek oraz tańczeniem przy muzyce rockowej.

Seminarium zakończyło wspólne spotkanie przy kominku, podczas którego wręczono nagrody zwycięzcom w konkursie referatów.Były one przygotowane na wysokim poziomie – znakomita większość z nich miała charakter prezentacji wzbogaconych schematami, zdjęciami i animacjami prezentowanymi z pomocą rzutnika oraz projektora multimedialnego, zaś prelegenci wykazali się zrozumieniem zagadnień.

Na semi przyjechały osoby już jakoś związane z Klubem, które uczestniczyły wcześniej w jednym obozie. Wiekszość się znała, przez co była fajna atmosfera. Uczyliśmy się od siebie, słuchając referatów kolegów i wykładów znajomej kadry. Poza tym zwiedzaliśmy okolice i braliśmy udział w nocnych obserwacjach” – podsumowała seminarium Ilona z Lęborka.

Autor

Gaweł Mikołajczyk