Znane są już zadania drugiej serii pierwszego etapu XLV Olimpiady Astronomicznej. Planetarium Śląskie rozesłało je do wszystkich, którzy spełnili warunki pierwszej serii.

W obecnym etapie Olimpiady startować mogą jedynie licealiści i gimnazjaliści, którzy do 15 października nadesłali rozwiązania zadań pierwszej serii.

Jednak Planetarium Śląskie opublikowało zadania drugiej serii dla tych, którzy dla własnej przyjemności chcą się z nimi zmierzyć. Zachęcamy naszych Czytelników do zabawy.

Osoby, które biorą udział w Olimpiadzie muszą do 19 listopada b.r. przesłać na adres Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej rozwiązania drugiej serii wraz z rozwiązaniem jednego z zadań obserwacyjnych, których treść dołączona była do pierwszej serii zadań.

Ci którzy najlepiej poradzą sobie z zadaniami na początku przyszłego roku wezmą udział w zawodach półfinałowych, rozwiązywanych w warunkach kontrolowanej samodzielności w kilku miastach Polski jednocześnie. Finał Olimpiady odbędzie się wiosną przyszłego roku w Chorzowie.

Autor

Michał Matraszek