W Edynburgu odbyło się dwudniowe zebranie ministrów odpowiedzialnych za sprawy związane z kosmosem państw członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Kanady. Omawiano przyszłościowe programy mające utrzymać znaczącą rolę Europy w sektorze kosmicznym.

Członkowie poparli deklarację wsparcia finansowego rozwoju europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, kluczowego dla polityki europejskiego transportu. Galileo będzie oferował usługi nawigacyjne zarówno dla ruchu lotniczego jak i kołowego, dla użytkowników prywatnych i komercyjnych.

Bliższa współpraca z Unią Europejską zaowocuje skupieniem wysiłków nad programem GMES (Global Monitoring for Environment and Security), mającym monitorować globalne zmiany, zarówno te naturalne jak i wywołane przez człowieka.

Delegacje postanowiły rozwijać program Ariane – rakiet obsługujących ponad połowę rynku komercyjnych wyniesień ładunku na orbitę okołoziemską i w przestrzeń kosmiczną. Rakieta ma być potężniejsza i bardziej wszechstronna.

ESA będzie wypełniała swoje zobowiązania w dziedzinie budowy i wykorzystania stacji kosmicznej ISS. Agencja otrzyma fundusze, o jakie występowała (NB stanowiące 60% kwoty początkowo przyjętej).

Program badań kosmicznych jest podstawą działalności ESA – niezwykle skuteczne misje ustanowiły Europę światowym liderem w naukach kosmicznych. Już teraz Agencja dostarcza ponad jedną czwartą komercyjnych satelitów telekomunikacyjnych. Dzięki programowi ARTES mają zostać uruchomione nowe usługi, a sukces handlowy będzie utrzymany na tym gwałtownie wzrastającym rynku. ESA ma jeszcze bardziej zbliżyć się do Unii Europejskiej. Idzie za tym wykorzystanie strategicznego potencjału systemów kosmicznych do celów gospodarczych. Postępująca współpraca zaowocowała powstaniem wspólnego dokumentu – Europejskiej Strategii dla Kosmosu.

Dalszemu rozwojowi ESA dobrze wróży polityka Europy: przystąpienie do Unii Europejskiej Portugalii, współpraca z Grecją oraz krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Współpraca sięga również dalej – w zeszłym roku wznowiono uzgodnienie o długoterminowej współpracy z Kanadą, ponadto wiele wspólnych przedsięwzięć prowadzonych jest wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Do grona tego zalicza się również Rosja, kraje Ameryki Łacińskiej oraz państwa azjatyckie basenu Oceanu Spokojnego.

Ministrowie wyrazili zadowolenie ze starań ESA w koordynacji komunikacji i programów edukacyjnych oraz w zachęcania młodych ludzi do poszerzania swoich horyzontów. Położyli nacisk na wzrost świadomości Europejczyków w temacie korzyści, jakie mogą osiągnąć z europejskiego programu badań kosmicznych.

Autor

Wojciech Rutkowski