Prezydent George Bush ogłosił wczoraj, że nominował Seana O’Keefe, wicedyrektora Biura Zarządzania i Budżetu (Office of Management and Budget – OMB) na przyszłego szefa NASA.

Nominacja nowego szefa NASA została ogłoszona pośród innych nominacji na stanowiska nie związane z NASA. O’Keefe w marcu tego roku został nominowany przez prezydenta na stanowisko wicedyrektora Biura Zarządzania i Budżetu, w zeszłym miesiącu Senat przyjął nominację.

Podczas pracy w OMB O’Keefe zajmował się sprawami budżetu NASA, a w szczególności przekroczeniem kosztów podczas konstrukcji ISS. Tydzień temu występował w Izbie Reprezentantów podczas dyskusji nad programem ISS.

Podczas swojego występu w Izbie Reprezentantów O’Keefe dał jasno do zrozumienia, że muszą nastąpić znaczne zmiany w sposobie zarządzania programem ISS i pozytywnie ustosunkował się do raportu niezależnego komitetu. “Dyrekcja [NASA] może być dumna z technicznych osiągnięć programu [ISS], wszyscy powinniśmy być z niego dumni – powiedział. – “Jednak doskonałość techniczna za wszelką cenę to nie jest podejście, które możemy zaakceptować“.

O’Keefe wniesie do NASA wiedzę nie tyle z zakresu lotów kosmicznych i technologii, ile z zakresu finansów. W latach 1989-92 był szefem finansów w Departamencie Obrony. Wcześniej pracował też jako wykładowca zarządzania biznesowego i jako wykładowca polityki biznesowej i administracyjnej.

W Izbie Reprezentantów nominacja O’Keefe została ciepło przyjęta. Powszechnie sądzi się, że nominacja zostanie szybko przeprowadzona przez Senat amerykański i że O’Keefe zostanie nowym szefem NASA pod koniec listopada.

Autor

Marcin Marszałek