Popularyzację wiedzy o meteorytach uznali za najważniejsze zadanie swej działalności członkowie powstałego ostatnio Stowarzyszenia Meteorytowego. Prezesem stowarzyszenia został prof. dr hab. Łukasz Karwowski z Uniwersytetu Śląskiego. Zjazd założycielski stowarzyszenia odbył się w Guciowie na Roztoczu w Lubelskiem.

Zjazd założycielski stowarzyszenia odbył się w zagrodzie agroturystycznej Stanisława Jachymka w Guciowie na Roztoczu w Lubelskiem. Uczestniczyli w nim miłośnicy meteorytów, ich poszukiwacze z kraju oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni m.in. z Krakowa, Wrocławia, Śląska, Fromborka, Olsztyna.

Zamierzamy w szkołach, na spotkaniach opowiadać o meteorytach. Są one darmową materią badawczą, po którą nie trzeba latać w Kosmos” – powiedział członek stowarzyszenia Stanisław Jachymek.

Pasjonaci meteorytów nie przypadkowo spotkali się na Roztoczu. Sołtys Guciowa i właściciel wspomnianej zagrody, geograf z wykształcenia, od lat gromadzi ciekawostki geologiczne.

Zebrałem już ok. tysiąca skamieniałości i minerałów z obszaru między Wisłą a Bugiem. Kilkaset z nich prezentujemy na wystawie geologicznej w naszej zagrodzie” – mówił Stanisław Jachymek. – „Trzy lata temu na Roztoczu znalazłem meteoryt, który waży 8,68 kg. Pod względem wagi jest 17. w Polsce. Największy – ważący ok. 70 kg – znajduje się w poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza„.

Stanisław Jachymek zgromadził około 30 meteorytów z różnych stron świata. Zamierza je wyeksponować na specjalnej wystawie meteorytów i opisujących je utworów literackich.

Autor

Marcin Marszałek