Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Polskie Towarzystwo Meteorytowe zapraszają do Olsztyna na V Seminarium Meteorytowe. Spotkanie odbędzie się 24-25 kwietnia 2009.

V Seminarium Meteorytowe odbędzie się 24-25 kwietnia 2009 roku (piątek, sobota) w Olsztyńskim Planetarium przy Al. Piłsudskiego 38. Na sesji naukowej zaprezentowane zostaną referaty:

 • Krzysztof Owocki – Klasyfikacja chondrytów zwyczajnych NWA 869 i Terespol
 • Franc Zalewski, Łukasz Karwowski – Formacja stożkowa (krater impaktowy?) w Krakowie
 • Tomasz Jakubowski, Anna Karczemska, Marcin Kazanecki, Marian Szurgot, Stanisław Mitura – Ramanowskie badania diamentów w ureilitach
 • Marian Szurgot – Właściwości cieplne meteorytów, minerałów i skał ziemskich
 • Marian Szurgot – Skład pierwiastkowy i mineralny nowego ureilitu NWA XXX
 • Marian Szurgot, Krzysztof Polański, Janusz Witold Kosiński – Analityczna mikroskopia elektronowa w badaniu chondrytu węglistego NWA 4967
 • Jolanta Gałązka-Friedman, Karol Szlachta, Adam Maliszewski – Przegląd zastosowań spektroskopii moessbauerowskiej w badaniu meteorytów
 • Janusz W. Kosiński – Ernest Jerzy Grzymała Pokrzywnicki (1892-1974)
 • Wojciech Stankowski, Grzegorz Uścinowicz – Czas spadku meteorytu Przełazy w świetle zawartości metalicznych sferulek w płytkich profilach geologicznych
 • Bogusława Hurnik – Meteoryty z Marsa i problem ich pochodzenia
 • Hieronim Hurnik – Kratery olbrzymie (baseny) w Układzie Słonecznym a szczególnie na Marsie
 • Stanisław Ostaficzuk – Meteoryt Gujba – historia upadku i powodzenia
 • Łukasz Karwowski – Ślady stopów impaktowych w meteorycie Pułtusk
 • Jadwiga Biała – Problematyka meteorytowa w „Dzienniku Wileńskim”
Odznaka PTM

Odznaka Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Jądro bolidu jest wykonane z meteorytu Gibeon.

Po seminarium odbędzie się walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2002 roku na Pikniku Meteorytowym w Guciowie. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy o meteorytach i astronomii oraz integrowanie środowiska kolekcjonerów, miłośników i badaczy meteorytów.

Autor

Wojciech Rutkowski