6 marca 2016 roku w Planetarium Śląskim, odbył się finał 59. Olimpiady Astronomicznej. Do tegorocznej olimpiady przystąpiło 137 uczestników z całej Polski, w tej liczbie 135 uczniów liceów ogólnokształcących i 2 gimnazjalistów.

Olimpiada organizowana jest od 1957/58 roku. Zawody podzielone są na trzy etapy. W etapie pierwszym uczestnicy rozwiązują w domu, w dwóch seriach, 7 zadań teoretycznych oraz jedno zadanie obserwacyjne. Na podstawie oceny tych 8 zadań wyłonieni zostają uczestnicy drugiego etapu – zawodów okręgowych, które rozgrywane są już pod kontrolą, zazwyczaj w dwóch ośrodkach.

W wyniku oceny rozwiązań kolejnych 4 zadań wyłonionych zostało 21 uczestników zawodów III stopnia (centralnych), które zostały przeprowadzone w dniach 4–6 marca w chorzowskim Planetarium, gdzie ma swą siedzibę Komitet Główny Olimpiady Astronomicznej. O ostatecznej klasyfikacji zadecydowały rozwiązania 6 teoretycznych i praktycznych zadań finałowych. Wyniki ogłoszono w niedzielę, 6 marca 2016 r.

Zwyciężczynią LIX Olimpiady Astronomicznej, laureatką I miejsca została Zofia Kaczmarek, II miejsce – Mateusz Bronikowski, III miejsce – Michał Wójcik, IV miejsce ex aequo – Patryk Rachwał i Cyryl Waśkiewicz, VI miejsce – Bartosz Dzięcioł.

Tytuły finalistów otrzymali: Błażej Rozwoda, Łukasz Kalina, Mateusz Winny, Zbigniew Przygoda, Mateusz Kukuryka, Dawid Borys, Lidia Lappo, Joachim Borowicz, Katarzyna Mikulska, Jan Rajchel, Michał Kołodziej,Tomasz Chady, Jakub Bilski, Jacek Gębala, Mateusz Ambrożkiewicz.

Uczestnicy finału LIX Olimpiady Astronomicznej otrzymali cenne i atrakcyjne nagrody. Pięciu laureatów tegorocznej krajowej Olimpiady weźmie udział w 10. Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, organizowanej w grudniu tego roku w Indiach.

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom! Cieszymy się szczególnie dlatego, że czterech z pięciu laureatów Olimpiady to członkowie Klubu Astronomicznego „Almukantarat” 🙂

Autor

Avatar photo
Julia Liszniańska

Była redaktor naczelna AstroNETu i członek Klubu Astronomicznego Almukantarat. Studentka informatyki na Politechnice Wrocławskiej. Stypendystka m.in. programów: TopMinds organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, Microsoft Career Club oraz G4G Nokia.