W kwietniu 2002 roku zostanie wystrzelony komercyjny satelita SPOT 5. Urządzenie będzie dostarczało cyfrowych modeli hipsometrycznych (digital elevation model – DEM) dowolnego regionu Ziemi. Pozwoli to tworzyć doskonałej jakości trójwymiarowe mapy.

DEMy są używane w cywilnych i wojskowych symulatorach lotów, przy planowaniu misji wojskowych, w grach komputerowych i innych aplikacjach bazujących na wizualizacji terenu. Pozwalają też korporacjom tekomunikacyjnym redukować koszty rozbudowy sieci komunikacyjnej poprzez udoskonalenie procesu planowania.

SPOT będzie potrafił wykonać 80% modeli hipsometrycznych potrzebnych do skonstruowania globalnej mapy 3D. Będzie to jedyny satelita dysponujący technologią dedykowaną tworzeniu DEMów celem komercyjnej dystrybucji.

SPOT 5 będzie dysponował czujnikami wykonującymi od razu gotowe stereo-obrazy. Wcześniejsze wykonywanie trójwymiarowych fotografii opierało się na wykonywaniu zdjęć tego samego terenu z różnych pozycji na orbicie i wymagało późniejszego ręcznego przetwarzania zdjęć przy pomocy komputera. W przypadku fotografii dostarczanych przez SPOT 5 będzie można od razu przejść do ich łączenia w trójwymiarowy model.

Urządzenia SPOT 5 będą w stanie wykonywać trójwymiarowe, ciągłe fotografie terenu z prędkością 126 tysięcy km2 dziennie, przy pionowej dokładności obserwacji wynoszącej 15 metrów.

Dodatkowo urządzenia satelity będą w stanie wykonywać czarno-białe zdjęcia o rozdzielczości 2,5 i 5 metrów, kolorowe o rozdzielczości 10 i 20 metrów, oraz codzienne fotografie całej powierzchni Ziemi o rozdzielczości 1 km.

Autor

Marcin Marszałek