Od roku 1992 amerykańscy i rosyjscy naukowcy po cichu projektują przeciwrakietowy satelitarny system wczesnego ostrzegania. Projekt nazwany został RAMOS od Russian-American Missile Observation Satellite.

RAMOS jest systemem złożonym z dwóch satelitów i mógłby stanowić część znacznie większego, wielo-warstwowego, kosmiczno-powietrzno-lądowego projektu mogącego wykrywać, śledzić i niszczyć wrogie rakiety balistyczne.

RAMOS ma się zajmować nie tylko wykrywaniem przy pomocy czujników podczerwieni odpaleń wrogich rakiet, ale także obserwować środowisko ziemskie. Sprzęt na pokładzie satelity ma umożliwić przewidywanie wystąpienia huraganów, pomagać w tworzeniu prognoz pogody, monitorować klęski żywiołowe i obserwować degradację biosfery.

Zarówno Rosjanie jak i Amerykanie wynieśli już na orbitę i wykonali eksperymenty mające pomóc przy projektowaniu systemu, a także wynieśli wspólnego satelitę, który wykonywał eksperymenty w latach 1995-99.

Dla projektu RAMOS Rosja ma zapewnić wyniesienie sprzętu na orbitę, platformę satelitarną, oraz kontrolę naziemną. USA zapewniają czujniki podczerwieni i prawdopodobnie finansują także część pozostałych instrumentów satelitarnych.

Autor

Marcin Marszałek