Od ponad dekady na orbicie okołoziemskiej trwa budowa największego w historii podboju kosmosu przedsięwzięcia ludzkości – budowa Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS – International Space Station, MKS – Mieżdunarodnaja Kosmiczieskaja Stancija).

Faktem nieznanym dla szerokiej publiczności jest informacja, że większość astronautów i kosmonautów to licencjonowani krótkofalowcy, a na ISS działa amatorska radiostacja, która posiada swój znak wywoławczy (kryptonim radiowy).

Ze względu na zawiłości prawa międzynarodowego w użyciu funkcjonuje kilka znaków wywoławczych, podstawowe to amerykański NA1SS oraz rosyjskie RS0ISS lub RZ3DZR. Dopuszcza się też sytuację, że członkowie załogi mogą, podczas łączności krótkofalarskiej, posługiwać się własnymi znakami radiowymi.

Regularnie, co pewien czas następuje zmiana składu załogi pracującej na stacji kosmicznej. Obecną czternastą stałą załogę stacji kosmicznej stanowią:

– Michael E. Lopez-Alegria – Dowódca misji (USA) – krótkofalarski znak KE5GTK

– Michaił W. Tiurin – Specjalista misji (Rosja) – krótkofalarski znak RZ3FT

– Sunita L. Williams – Specjalista misji (USA) – krótkofalarski znak KD5PLB

Międzynarodowa społeczność krótkofalowców we współpracy z agencjami kosmicznymi (NASA, ESA itp.) zainicjowała edukacyjny program ARISS (Amateur Radio on the International Space Station). Celem tego programu jest popularyzacja astronautyki, nauk ścisłych oraz radiowego hobby wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Realizuje się to poprzez przeprowadzenie dwustronnej łączności z załogą znajdującą się na ISS. Łączności te zgodnie z oczekiwaniami wywierają pozytywne wrażenie na uczestnikach, spełniając edukacyjną i wychowawczą rolę.

W dniu 26 lutego 2007 roku ustalony został termin przeprowadzenia seansu łączności ARISS pomiędzy astronautą znajdującego się na orbicie a uczniami z Portugalii.

Łączność zostanie przeprowadzona z siedziby szkoły średniej Camilo Castelo Branco z miejscowości Carnaxide, która znajduje się ok. 10 km od Lizbony. Jest to koedukacyjna szkoła, do której uczęszcza 750 uczniów w wieku od 12 do 18 lat. W łączności będą również brali udział uczniowie z dwóch innych szkół: Manuel Vaz in Barcarena (95 uczniów) i Jorge Mineiro in Queluz de Baixo (450 uczniów).

Inauguracja rozmowy z astronautą planowana jest około godziny 15:51 czasu UTC (16:51 czasu środkowoeuropejskiego CET).

Dialog przeprowadzony zostanie w języku angielskim.

W związku z tym, iż tego dnia i o tej godzinie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie przelatywać w okolicach Australii, łączność ta zostanie zrealizowana przez telemost (telebridge), poprzez wybraną naziemną stację przekaźnikową znajdującą się w Australii. Uczniowie będą posługiwać się znakiem wywoławczym przekaźnika VK5ZAI, zaś stacja na ISS – znakiem NA1SS (najprawdopodobniej „z orbity” rozmowę przeprowadzi Sunita L. Williams).

Przeprowadzanej rozmowy będzie można posłuchać na żywo.

Każdy zainteresowany może przyłączyć się do niej poprzez internetowy serwer retransmitujący, dostępny na stronie IRLP Discovery IRLP Discovery http://www.discoveryreflector.ca/listen.htm (do strumieniowego przesyłania danych audio wykorzystuje się technologię SHOUTcast; do obsługi wymagany jest program komputerowy odtwarzający pliki mp3, np. Winamp).

Licencjonowani krótkofalowcy korzystający z systemu komunikacyjnego EchoLink powinni podłączyć się do pokoi konferencyjnych *JK1ZRW* (węzeł 277 208) lub *AMSAT* (węzeł 101 377). Organizatorzy proszą o podłączanie się do głównie do serwera *JK1ZRW* dla utrzymania niskiego obciążenia na serwerach *AMSAT*.

Trzecią możliwością nasłuchu łączności jest włączenie się do systemu konferencyjnego udostępnianego przez firmę Verizon Business.

Strona https://e-meetings.mci.com/

nr konferencji: 6037110,

hasło dostępowe: SPACE STATIO

Naprawdę SPACE STATIO bez ostaniej literki „n” jest poprawne 😉

Ze względu na to, iż korzystanie z tego serwisu może sprawiać trochę kłopotu, poniżej znajduje się mała instrukcja podłączenia się do pokoju konferencyjnego:

1. Należy wejść na stronę https://e-meetings.mci.com/

2. Wybrać (kliknąć na) Audioconferencing (znajduje się na lewym panelu menu)

3. Wybrać (kliknąć na) Audio Streaming.

4. Wybrać (kliknąć na) Join

5. Wpisać nr konferencji: 6037110

6. Wpisać hasło dostępowe: SPACE STATIO

7. Wpisać swoje imię

8. Wpisać swoje nazwisko

9. Wpisać swój adres email

10. Wpisać nazwę firmy (dowolna treść np. PZK)

11. Należy zaznaczyć opcję „I have read and agree to the Conferencing Privacy Policy…”

12. Wybrać (kliknąć na) przycisk Proceed

13. Zdecydować się na preferowany typ strumienia audio (Windows Media lub RealAudio)

14. Wybrać (kliknąć na) Join

Załoga 14 ekspedycji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Załoga 14 ekspedycji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej:   – Michael E. Lopez-Alegria – Dowódca misji (USA) – krótkofalarski znak KE5GTK osoba na górze i w centrum zdjęcia   – Michaił W. Tiurin – Specjalista misji (Rosja) – krótkofalarski znak RZ3FT osoba po prawej stronie zdjęcia   – Sunita L. Williams – Specjalista misji (USA) – krótkofalarski znak KD5PLB osoba po prawej stronie zdjęcia  

Poniżej znajduje się lista pytań, które zadawać będą uczniowie podczas rozmowy.

1. Before leaving for any mission in space, you have many months of preparation. Is the reality very different from the tests you go through on Earth? (Przygotowania do pobytu na orbicie trwały kilka miesięcy przed odlotem. Czy życie na orbicie bardzo różni się od symulacji na Ziemi?)

2. Isn't it difficult to live in a small closed space during so long a time? (Czy nie jest trudno żyć w niewielkiej, zamkniętej przestrzeni przez dłuższy okres czasu?)

3. What kind of food do you eat? (Co stanowi Wasze pożywienie?)

4. Is there any process of recycling water in space? If so, what is it? (Czy jest jakiś sposób na powtórne przetworzenie zużytej wody na stacji kosmicznej? Jeśli tak, to jak ten proces przebiega?)

5. How do you manage to keep the level of oxygen steady inside the spaceship? (Jak udaje się Wam utrzymać stały poziom tlenu we wnętrzu stacji?)

6. How do you get rid of your waste? (Jak pozbywacie się śmieci?)

7. Do you have any trouble in falling asleep? How do you distinguish if it's day or night? (Czy macie jakiś problem z zasypianiem? Jak odróżniacie dzień od nocy?)

8. What's the official language on the ISS? (Jaki jest oficjalny język na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?)

9. What do you feel when you see the Earth from the space? What's the feeling? (Co czujesz patrząc się na Ziemię z kosmosu? Jakie to uczucie?)

10. Isn't it boring only to see stars, planets and space? (Czy nie staje się nudny ciągły widok na gwiazdy, planety, przestrzeń kosmiczną?)

11. What do you miss the most when you are in space? (Za czym tęsknisz nejbardziej w kosmosie?)

12. Is the relationship between astronauts strictly professional or have you become friends? Have you ever had any arguments? How did you solve them? (Czy stosunki pomiędzy astronautami są oficjalne, czy też bardziej przyjacielskie? Czy mieliście kiedyś kłótnie? Jak dochodziliście do porozumienia?)

13. How can you repair the spaceship if it is somehow damaged? (W jaki sposób można naprawić statek kosmiczny w przypadku uszkodzenia?)

14. For how long can you stay in space? What is the maximum time? Is there a limit for the number of missions an astronaut can do in space? (Jak długo można przebywać w przestrzeni kosmicznej? Czy jest jakiś limit czasowy? Czy liczba zadań wykonywanych w kosmicznej próżni przez astronautę jest jakoś ograniczona?)

15. When you come back to Earth from a space mission, how do you adapt to gravity? Do you need any external help? What kind of help? (Jak przebiega przystosowanie do grawitacji po powrocie na Ziemię? Czy potrzebuje Pan/Pani do tego jakiejś pomocy z zewnątrz? Jakiej?)

16. What kind of scientific research are you doing now? (Jaki rodzaj badań naukowych Pan/Pani przeprowadza obecnie?)

17. What's the importance of space research to science and technical progress? (Dlaczego badania przeprowadzane na orbicie są tak ważne dla nauki i postępu technologicznego?)

18. What do you think about other planets colonization? Will it be possible or is it only fiction? (Co Pan/Pani myśli o kolonizacji innych planet? Czy będzie to kiedyś możliwe czy też pozostanie fikcją naukową?)

Emblemat 14 Ekspedycji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej   Emblemat ten ucieleśnia przeszłość, teraźniejszość i przyszłość podboju kosmosu przez człowieka. Rzymskie litery XIV zawieszone nad Ziemią, na tle ciemnego tła kosmosu symbolizują czternastą ekspedycję na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS – International Space Station (ISS) lub MKC – Международная Космическая Станция).   Elementy emblematu w całość spina jednolita trajektoria lotu, którego przeznaczeniem jest droga do Marsa poprzez Księżyc. W ten sposób przedstawia się myśl, że dzisiejsze badania naukowe na ISS utorują drogę dla zrozumienia przyszłych misji prowadzących do pobliskich gwiazd.   Pięć gwiazd stanowi oddanie czci astronautow i kosmonautom misji Apollo 1, Sojuz 1, Sojuz 11, Challenger i Columbia, którzy oddali swoje życie w poszukiwaniu wiedzy i odkrycia tajemnic otaczającego wszechświata.

Autor

Krystian Górski