Na 19 października planowany jest start sondy, której zadaniem będzie zbadanie procesów zachodzących na granicy Układu Słonecznego i zebranie informacji na temat wyglądu tego obszaru.

Autorem tekstu jest Mateusz Kamiński.

Wiatr słoneczny powoduje powstanie wielkiego „bąbla”, w którym znajduje się Układ Słoneczny. Ta przestrzeń nazywana jest heliosferą i dzieli się na dwie części. Wewnętrzna, w której prędkość wiatru jest ponaddźwiękowa, oraz na płaszcz Układu Słonecznego. Te dwa obszary są rozgraniczone szokiem końcowym (rodzajem fali uderzeniowej).

Pierwszymi urządzeniami, które dotarły do szoku końcowego to wystrzelone w 1977 roku Voyagery. Pierwszy z nich napotkał szok końcowy o 9 jednostek astronomicznych bliżej niż drugi, co dowodzi, że heliosfera ma kształt nieregularny, eliptyczny. Możliwe, że ma na to wpływ pole magnetyczne naszej Galaktyki. Podczas pokonywania szoku końcowego obie sondy zarejestrowały wzrost liczby niskoenergetycznych cząstek, nasilenie się pola magnetycznego oraz zwiększoną liczbę turbulencji. Voyager 2 zanotował też drastyczny spadek prędkości wiatru słonecznego, co było niemożliwe do zbadania na Voyager 1 z powodu usterki urządzenia. Co ciekawe, zdaje się, że Voyager 2 przekraczał szok końcowy pięciokrotnie. Jest to możliwe, gdyż aktywność naszej gwiazdy ma duży wpływ na szok końcowy, którego rozmiar czasem się zwiększa, a czasem zmniejsza.

Rysunek przedstawiający satelitę IBEX w przestrzeni kosmicznej.

IBEX (The Interstellar Boundary Explorer – „Badacz granicy międzygwiazdowej”) będzie pracował na bardzo dużych wysokościach „fotografując” zjawiska charakterystyczne dla najdalszych zakątków Układu. Uzyskane w ten sposób informacje będą dopełnieniem tych, zebranych podczas misji Voyager. IBEX potrafi w tym samym czasie badać zjawiska zachodzące w całej heliosferze. Wyniki obserwacji będą bardziej obiektywne, w mniejszym stopniu zależne od aktywności Słońca. Jest to ważne, gdyż wykonane przez Voyagery badania (np. o kształcie heliosfery) nie zostały wykonane w tym samym czasie. Powoduje to pewną nieścisłość, gdyż jest możliwe, że heliosfera tylko przez pewien okres miała akurat taki kształt(zależny od aktywności słonecznej). Badania IBEX-a będą pozbawione tych niedogodności.

Dwuletnia misja rozpocznie się w niedzielę około 19:50 naszego czasu.

Relacje z wyprawy dostępne będą pod adresem: http://www.nasa.gov/.

Autor

Michał Matraszek

Komentarze

  1. garota    

    jaki bezsens — od czego są Voyagery?New horizons też prędzej czy pózniej dotrze do szoku końcowego

Komentarze są zablokowane.