Tegoroczne maksimum roju Leonidów spodziewane jest 17 lub 18 listopada. Jednak rój warto obserwować także kilka dni przed i po tej dacie.

Leonidy związane są z kometą okresowa 55P/Tempel-Tuttle obiegająca Słońce raz na około 33 lata.

Radiant roju znajduje się w Lwie, między gwiazdami gamma i epsilon tej konstelacji.

Radiant roju Leonidów w roku 2006

Rysunek przedstawia położenie radiantu roju Leonidów na sferze niebieskiej w okresie jego aktywności w roku 2006, tj. w dniach 10-23 listopada. Obrazek nadesłała Ewa Zegler z Pracowni KometMeteorów.

Rój znany jest z bardzo aktywnych deszczów meteorów. W tym roku nie należy się jednak spodziewać więcej niż kilkudziesięciu śladów w ciągu godziny.

16 listopada w nowiu znajdzie się Księżyc, a to oznacza, że jego blask nie będzie utrudniał obserwacji o żadnej porze nocy.

Najlepsza pora do obserwacji Leonidów to druga połowa nocy. O 1:30 radiant jest już około 30 stopni nad wschodnim horyzontem i do cywilnego świtu wznosi się na około 60 stopni.

Zachęcając do obserwacji, przypominamy o konieczności ciepłego ubrania się.

Autor

Michał Matraszek