Meteoryty są fragmentami skał, które zostały odłupane od macierzystych ciał w wyniku katastrofalnych zderzeń. Przez pewien czas krążyły wokół Słońca jako małe obiekty nazywane meteoroidami, by w końcu spaść na Ziemię w postaci, którą nazywamy meteorytem. Istnieje szeroka klasyfikacja grup meteorytów – jednym z wielu typów kosmicznych skał są meteoryty HED.

Meteoryty HED to grupa meteorytów kamiennych należących do achondrytów, do której zaliczają się howardyty, eukryty i diogenity. Skrót HED pochodzi właśnie od ich nazw. Są one bardzo pospolite, ok. 3/4 achondrytów należy do meteorytów HED. Skały te zostały zidentyfikowane jako fragmenty planetoidy Westa, wyrzucone w wyniku uderzeń innych ciał w powierzchnię planetoidy.

Achondryty są skałami magmowymi, czyli powstały w wyniku krystalizacji magmy utworzonej najczęściej wskutek stopienia pierwotnej skały chondrytowej.

Nazwa eukryty pochodzi od greckiego eukritos czyli łatwo odróżnialny. Są to meteorytowe odpowiedniki ziemskich bazaltów, ale mają jaśniejszą barwę i nie zawierają uwodnionych minerałów. Niektóre zawierają metaliczne żelazo z niklem. Są drobnoziarniste z wydłużonymi ziarnami plagioklazu zamkniętymi w piroksenie. W katalogach oznaczane są skrótem AEUC.

Eukryt Millbillillie

Eukryt Millbillillie

Diogenity otrzymały nazwę od greckiego filozofa Diogenesa (tego, który mieszkał w beczce i powiedział Aleksandrowi Wielkiemu, by nie zasłaniał mu światła), który otwarcie nie zgadzał się z poglądem, że meteoryty są zsyłane przez bogów. Twierdził, że są to niewidoczne gwiazdy, które spadają na ziemię i giną. Diogenity są bardzo podobne do ziemskich piroksenitów. Utworzone są z kryształów piroksenu, większych niż w eukrytach, z małymi domieszkami innych minerałów. W katalogach oznaczane są skrótem ADIO. Spadają rzadziej niż eukryty.

Diogenit Balanga

Diogenit Balanga

Howardyty otrzymały nazwę od nazwiska Edwarda Howarda, angielskiego chemika zasłużonego w badaniach meteorytów. Są zlepione z okruchów materii eukrytów i diogenitów, czasem z domieszką materii chondrytowej. Są to więc achondryty z chondrami. Uważa się, że powstały z okruchów, które zebrały się na powierzchni planetoidy po zderzeniach z kawałkami innych planetoid i zostały scementowane kolejnym zderzeniem. Zewnętrznie są dość podobne do eukrytów. W katalogach oznaczane są skrótem AHOW.

Howardyt NWA 1943

Howardyt NWA 1943

Uważa się, że eukryty pochodzą ze skorupy Westy, podczas gdy diogenity wykrystalizowały głębiej, w płaszczu tej planetoidy. Howardyty są materią z powierzchni Westy, która zawiera skały pokruszone wskutek uderzeń, w tym także materię pochodzącą spoza Westy.

Autor

Gabriela Widota

Komentarze

  1. krzychu01230    

    Powierzchnia meteorytu ze zdjęcia na samej górze wygląda identycznie, jak niektóre obszary powierzchni Marsa, jak również materiałów po obróbce metodą elektroerozyjną.

Komentarze są zablokowane.